Archif Dyddiol: 24 Chwefror 2019

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gostyngeiddrwydd

Doeddwn i ddim yn adnabod Paul Flynn a fu farw ddydd Sul diwethaf. Unwaith yn unig y bûm yng nghwmni’r gŵr bonheddig a fu’n aelod seneddol dros etholaeth Gorllewin Casnewydd ers 1987.  Ond a bod yn onest, nid yw dweud i mi fod yn ei gwmni’n gwbl gywir chwaith. Wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r […] Parhau i ddarllen