Archif Dyddiol: 26 Chwefror 2019

fel y moroedd : wrthi’n golygu

Dw i wrthi’n golygu fy nofel. Mae’n hwyl! Mae ychydig o ddialogau Saesneg, ac roedd rhaid i ofyn am gymorth i fy merch hynaf a oedd yn byw yn Llundain er mwyn gwneud yn siŵr bod nhw’n swnio’n naturiol. Cyn gynted ag y bydd hi’n gorffen y gwaith (mae hi… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhai wythnosau

…jesd yn mynd allan o reolaeth yn gynnar iawn. Cymaint o ‘ddal i fyny’ ddoe ar ôl penwythnos hir i ffwrdd, wnes i ddim hyd yn oed cyrraedd ail gam trefn y bore, sef ‘erthygl fach ar Facebook’. Ac mae heddiw yn edrych yn debyg – wrthi’n paratoi at daith fach diwedd yr wythnos (sydd … Continue reading Rhai wythnosau Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Cariad, caredigrwydd ac ofn mewn gwasanaethau cyhoeddus

Cyhoeddodd Ymddiriedolaeth Carnegie adroddiad diddorol ar rôl caredigrwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus yn ddiweddar (HT i John Wade ar gyfer hyn). Mae’n werth cael cipolwg ar y ddogfen. Mae’r adroddiad yn mynd i’r afael â’r ffugineb y dylai gwasanaetha… Parhau i ddarllen