Archif Misol: Mawrth 2019

Gronyn: Ffŵl er mwyn Crist

Maddeuwch nodyn personol heddiw gan ei bod yn ddeugain mlynedd ers i mi gychwyn fy ngweinidogaeth ym Mhen Llŷn. Cefais fy ordeinio yn Abersoch ar Fawrth 29ain, 1979,  a dydd Sul, Ebrill 1af oedd y diwrnod cychwyn swyddogol yn yr Ofalaeth.  Erbyn heno, felly, bydd union ddeugain mlynedd ers y diwrnod hwnnw. Do, mi ddechreuais […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Diwedd mis Mawrth

A dyma ni ar ddiwedd mis Mawrth.  A fel y dywediad Saesneg – death y mis i fewn fel llew.  I di, ddechreuodd y mis gyda penwythnos yng Nghaernarfon yn y Gŷyl, (Gŵyl Ddewi Arall) felly digon o bethau Cymraeg a Chymreig – a gorffennod… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Diwedd mis Mawrth

A dyma ni ar ddiwedd mis Mawrth.  A fel y dywediad Saesneg – death y mis i fewn fel llew.  I di, ddechreuodd y mis gyda penwythnos yng Nghaernarfon yn y Gŷyl, (Gŵyl Ddewi Arall) felly digon o bethau Cymraeg a Chymreig – a gorffennod… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr ffeithiol da tua 8/10 oed +

Un Saesneg, sori, ond nefi, mae o’n un da: Mi wnes i archebu copi drwy’r llyfrgell yn sgil ei weld ar y silff ‘ffefrynnau’ yn y blogiad dwytha. Synnu dim ei fod wedi ennill ‘Best Book With Facts Blue Peter Book Award 2017.’ Mi ddylai apelio at unrhyw un o unrhyw oed sy’n mwynhau darllen, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : torri fy ngwallt

Cas gen i gael torri fy ngwallt mewn siop. Fydda i byth yn cael steil dw i’n ei hoffi, ac eto rhaid talu gan gynnwys cildwrn. Dw i’n casáu’r holl brofiad annifyr beth bynnag. Yr unig steilydd gwallt dw i’n ei hoffi ydy fy merch yn Japan, ond dydy hi dd… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Ewrop

Dyma gofnod gwâdd fel rhan o gyfres Stori Cymru sy’n edrych ar elfennau gwahanol o hanes Cymru, a sut mae’r Gymru fodern yn cofio hanes… Darllen Mwy

The post Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Ewrop appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Ewrop

Dyma gofnod gwâdd fel rhan o gyfres Stori Cymru sy’n edrych ar elfennau gwahanol o hanes Cymru, a sut mae’r Gymru fodern yn cofio hanes… Darllen Mwy

The post Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Ewrop appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tvp

Dw i newydd ddarganfod TVP, sef gronynnau sych o ffa soi. Ar ôl gwasgir olew allan o ffa soi, hwn sydd yn aros, ac mae o’n llawn o brotein a fitaminau. Mae nifer o ffyrdd i’w ddefnyddio, ond dw i wedi meddwl modd newydd, hynny ydy ychwanegu TVP at geir… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dibynnu ar y tywydd

Dwi’n teimlo’n sbonciog ac yn llawn brwydfrydedd ac optimistiaeth bore ‘ma. Cornel wedi’i throi efo’r busnes? Neu jesd bore heulog?…;-) Weles i rywbeth yn ddiweddar yn awgrymu bod pobl pesimistaidd yn debycach o lwyddo mewn busnes. Efallai bod fi’n gwneud gwaith gwell yn nhywyllwch y gaeaf, ac yn dipyn o liability unwaith i’r haul gyrraedd… … Continue reading Dibynnu ar y tywydd Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 31 Mawrth a 7 Ebrill 2019

‘Iesu, Iesu, ’rwyt ti’n ddigon, ’rwyt ti’n llawer mwy na’r byd’. Dyna linell gyntaf emyn enwog William Williams Pantycelyn, a datganiad hyfryd o’i ffydd. Ond wrth ganu geiriau tebyg i hyn, ydym ni’n gofyn i’n hunain – ydw i’n credu hyn? Mae’n hawdd iawn morio canu yn ddifeddwl bron, ond tybed yw’r hyn y mae’r . . . → Read More: Dydd Sul, 31 Mawrth a 7 Ebrill 2019

Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Dymunwn yn dda i Polly Higgins, ‘Cyfreithwraig y Ddaear’

Fel myrdd o garedigion y Ddaear ledled y blaned, clywsom gyda thristwch enfawr fod ‘Cyfreithwraig y Ddaear’ Polly Higgins yn dioddef o afiechyd difrifol. Dros y blynyddoedd, rydym wedi bod yn falch i son am ymgyrchoedd heriol Polly ynghanol y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Lleucu Roberts a’r drioleg wedi’i seilio yn y dyfodol / and the futuristic trilogy: Yma- Yr Ynys, Hadau & Afallon

Sut ydy rhywun mynd ati greu cyfres o dri llyfr wedi’i seilio yn y dyfodol? Yma mae Lleucu Roberts, sydd wedi ennill gwobr Tir na n-Og dwywaith ac enillodd Wobr Goffa Daniel Owen a’r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, yn esbonio mwy… How does someone go about creating a series of three books set in the future? Here Lleucu Roberts, who has won the Tir na n-Og award twice and she has won the Daniel Owen Memorial Prize and the Prose Medal at the 2014 National Eisteddfod in Carmarthenshire, explains more… ylolfa.com/awduron/475/lleucu-roberts / YLolfa  

The post Lleucu Roberts a’r drioleg wedi’i seilio yn y dyfodol / and the futuristic trilogy: Yma- Yr Ynys, Hadau & Afallon appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Antur Stiniog: Llawer mwy ‘na llwybrau beics

Ychydig o hanes a gobeithion yr Antur at y dyfodol, wedi’i addasu erthygl yn rhifyn Chwefror 2019.
Mae Antur Stiniog wedi hen sefydlu ei hun yn ardal Blaenau Ffestiniog ers dros ddegawd bellach a priodol fyddai atgoffa’n hunain a’r ardal ychydig o’n ha… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Brexit am byth!

Mae pethau’n mynd yn dda, meddai Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Arferion

Un wendid sydd gen i ydi sut dwi’n diflasu ar ormod o drefn. Dwi’n gallu teimlo mod i mewn rhigol yn rhy hawdd – ac wrth gwrs un o’r pethau sydd angen i adeiladu unrhyw fath o sefydliad (busnes, cymdeithas, beth bynnag) ydi cysondeb. Rhyw ddiwrnod, bydd rhaid i ni gael beth mae Americanwyr yn … Continue reading Arferion Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwyliau sydyn

Mae fy merch arall yn Japan newydd orffen blwyddyn arall o waith mewn ysgol feithrin ryngwladol yn llwyddiannus. (Yn Japan mae blwyddyn ysgol yn gorffen ym mis Mawrth.) Roedd hi’n gweithio’n ofnadwy o galed, a rŵan penderfynodd fynd ar wyliau… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Bore llawn addewid

Wel oedd hynna’n rhyfedd. Gweiddi ar y plant bod ‘cyfle olaf am gwtsh’ (sef bod hi’n 5 munud i 8 ac amser iddyn nhw siapio hi) – a dyna lle oedd y ddau, wedi gwisgo, wedi cael brecwast, yn barod am y diwrnod (ac yn reit falch ohonyn nhw eu hunain!). Hen ddigon o amser … Continue reading Bore llawn addewid Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Datgloi Ein Treftadaeth Sain Cyfle Gwirfoddoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Y Prosiect Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn un o’r 10 Hwb ar draws y DU sy’n cymryd rhan yn y prosiect Datgloi Ein Treftadaeth… Darllen Mwy

The post Datgloi Ein Treftadaeth Sain Cyfle Gwirfoddoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cylchgrawn The Ocean and National, 1936: Atgofion Drwy Lyfr Amser yng Nglofa Bute Merthyr

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cylchgrawn The Ocean and National, 1936: Atgofion Drwy Lyfr Amser yng Nglofa Bute Merthyr

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cerdded yn y dref

Wedi cael ymweliad gan fy nau ŵyr dros y penwythnos, roedd angen triniaeth geiropracteg arna i! Fe wnaeth Dr. Chris bopeth i fy nhrwsio’r bore ‘ma. Gan fod y diwrnod mor braf, penderfynais gerdded yn y dref wedyn. Does dim llawer i’w weld yn y dref fac… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Trio eto…

Aeth heddiw rhwng y cŵn a’r brain braidd – prin wedi cael cyfle i wneud mwy na llond llaw o bethau oedd eu hangen rhwng y galwadau ffôn gwahanol yn trio gweithio allan os oedd fy mam yn cael dod adref neu beidio, ac wedyn yn mynd ati hi yn yr ysbyty a chael clywed … Continue reading Trio eto… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Ffilm ddogfen Anorac: Hanner canrif o chwyldro roc, pop a cherddoriaeth Gymraeg / Documentary film Anorac: 50 years of rock, pop and the Welsh music revolution

“Yn y flwyddyn rhyddhaodd y Beatles Sgt. Pepper, dyna’r flwyddyn gwelwyd y grŵp roc cyntaf yn y Gymraeg.” “The year in which the Beatles released Sgt Pepper, was the same year we saw the first ever Welsh rock band.” Diddordeb mewn cerddoriaeth, diddordeb yn y Gymraeg neu ddiddordeb yng Nghymru – mae Anorac yn ffilm hanesyddol ond eto’n gyfoes, sydd am roi blas i wylwyr o bob math o ddiwylliant gyfoethog Cymru, Gwlad y Gân. Gwyliwch, nos Iau, 4 Ebrill am 9.30 ar S4C. Bydd Anorac ar gael i’w gwylio yn rhyngwladol ar S4C Clic, BBC iPlayer a llwyfannau eraill am 150 diwrnod wedi’r darllediad ar 4 Ebrill. Whether you’re interested in music, in the Welsh language or in Wales,…

The post Ffilm ddogfen Anorac: Hanner canrif o chwyldro roc, pop a cherddoriaeth Gymraeg / Documentary film Anorac: 50 years of rock, pop and the Welsh music revolution appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr enwog ddeiseb fesul etholaeth

Mae’r ffigyrau yma wedi dyddio rhyw gymaint – neithiwr wnes i fynd ati i edrych – ond wele’r canrannau sydd wedi arwyddo’r enwog ddeiseb i wyrdroi Erthygl 50:Ynys Mon – 5.95%Arfon -10.08%Meirion Dwyfor – 6.83%Aberconwy – 7.22%Gorllewin Clwyd -6.31%Dyff… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen bryd

Dinistriodd roced Hamas tŷ yn llwyr yng Ngogledd Israel wrth anafu saith o bobl. Diolch i Dduw bod neb wedi cael ei ladd. Mae’n hen bryd i  lywodraeth Israel gymryd camau pendant yn erbyn Hamas er mwyn amddiffyn ei phobl. Ar yr un pryd, mae’n hen … Parhau i ddarllen

Canolfan y Glowyr Caerffili: Datblygiadau cyffrous

Dyma’r hen ysbyty y bu 10,000 o lowyr Cwm Rhymni yn cynilo’n ddyfal o’u cyflog i’w agor yn y blynyddoedd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu’n ysbyty cyffredinol i’r ardal am ryw 90 mlynedd nes ei gau a’i symud i adeilad newydd yn 2011. Arbedwyd adeilad gwreiddiol Ysbyty’r Glowyr a’i droi yn ganolfan gymunedol, … Continue reading Datblygiadau cyffrous Parhau i ddarllen

Canolfan y Glowyr Caerffili: Datblygiadau cyffrous

Dyma’r hen ysbyty y bu 10,000 o lowyr Cwm Rhymni yn cynilo’n ddyfal o’u cyflog i’w agor yn y blynyddoedd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu’n ysbyty cyffredinol i’r ardal am ryw 90 mlynedd nes ei gau a’i symud i adeilad newydd yn 2011. Arbedwyd adeilad gwreiddiol Ysbyty’r Glowyr a’i droi yn ganolfan gymunedol, … Continue reading Datblygiadau cyffrous Parhau i ddarllen

Canolfan y Glowyr Caerffili: Datblygiadau cyffrous

Dyma’r hen ysbyty y bu 10,000 o lowyr Cwm Rhymni yn cynilo’n ddyfal o’u cyflog i’w agor yn y blynyddoedd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu’n ysbyty cyffredinol i’r ardal am ryw 90 mlynedd nes ei gau a’i symud i adeilad newydd yn 2011. Arbedwyd adeilad gwreiddiol Ysbyty’r Glowyr a’i droi yn ganolfan gymunedol, … Continue reading Datblygiadau cyffrous Parhau i ddarllen

Canolfan y Glowyr Caerffili: Datblygiadau cyffrous

Dyma’r hen ysbyty y bu 10,000 o lowyr Cwm Rhymni yn cynilo’n ddyfal o’u cyflog i’w agor yn y blynyddoedd yn dilyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu’n ysbyty cyffredinol i’r ardal am ryw 90 mlynedd nes ei gau a’i symud i adeilad newydd yn 2011. Arbedwyd adeilad gwreiddiol Ysbyty’r Glowyr a’i droi yn ganolfan gymunedol, … Continue reading Datblygiadau cyffrous Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ail-gychwyn herciog

Dan ni adref ar ôl penwythnos braf iawn i ffwrdd – dylen ni fod yn llawn egni a sbarc wedi amser mor dda, ond o diar, mae’n troi allan mae heddiw ydi’r diwrnod mae mam yn dod adref efo’i chlun newydd… felly mae fel ffair yn fan hyn, efo pob math o ofal cymdeithasol a … Continue reading Ail-gychwyn herciog Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Ar ein telerau ni

‘£350miliwn i’r Gwasanaeth Iechyd bob wythnos’; ‘Cael ein gwlad yn ôl’;  dyna i chi ddau o sloganau mwyaf pleidwyr Brexit cyn y Refferendwm yn 2016.  Un arall oedd ‘Cipio rheolaeth yn ôl’. ‘Take back control’ oedd y gri. Roedd pobl Prydain, meddid, wedi blino ar griw anetholedig yr Undeb Ewropeaidd yn rheoli pob dim, ac […] Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Abaty Cymer, abaty dirgel

Faint o weithiau dych chi’n gyrru’n gyflym ar hyd yr A470 o Lanelltud tua Dolgellau, gan anwybyddu’r lôn fach i’r chwith, yn syth ar ôl croesi afon Mawddach, sy’n arwain at Abaty Cymer?   Y dydd o’r blaen ymwelais â’r Abaty am y tro cyntaf.  O’r maes parcio, tro bach yw e lawr i’r afon, a’r […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: PRALLAN ?

Diwrnod o orymdeithiau, ralïau a chynadleddau oedd hi ddoe. Clywn fod tua dau gant o Frexitwyr o Ogledd-Ddwyrain Lloegr (Brynaich a Deifr, chwedl yr hen Gymry) ar eu hymdaith bythefnos tua Llundain, a bod yr hen Farage wedi ymuno â nhw am ychydig filltiroedd. Yn y cyfamser, rali lawer iawn mwy yn llenwi canol Llundain […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trafod Tictacs -Ceri Roberts

Colofn newydd yn holi rhai o sêr a hoelion wyth chwaraeon Bro Stiniog, gan gychwyn efo Ceri Roberts, rheolwr/hyfforddwr tîm pêl-droed Amaturiaid y Blaenau.

Llongyfarchiadau mawr ar eich llwyddiant hyd yn hyn y tymor yma. Er gwaetha’r enw, does ‘na ddi… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Difa Twbercwlosis yng Nghymru: 1912 – 1948

Ar 24 Mawrth eleni cynhelir diwrnod rhyngwladol Twbercwlosis. Dydd i godi ymwybyddiaeth am effaith dinistriol yr aflwydd ar iechyd, cymdeithas ac economi. Dyma hanes sefydlu… Darllen Mwy

The post Difa Twbercwlosis yng Nghymru: 1912 – 1948 appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Difa Twbercwlosis yng Nghymru: 1912 – 1948

Ar 24 Mawrth eleni cynhelir diwrnod rhyngwladol Twbercwlosis. Dydd i godi ymwybyddiaeth am effaith dinistriol yr aflwydd ar iechyd, cymdeithas ac economi. Dyma hanes sefydlu… Darllen Mwy

The post Difa Twbercwlosis yng Nghymru: 1912 – 1948 appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwneud hanes eto

“Fe wnaethoch chi hanes unwaith eto,” dwedodd y Prif Weinidog Netanyahu wrth yr Arlywydd Trump ar y ffôn neithiwr. Roedd o’n sôn am ddatganiad cyhoeddus yr Arlywydd ynglŷn ag Uchder Golan. Mae’r Arlywydd newydd ddatgan bod gan Israel sofraniaeth dros y… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : er cof am kurt

Dw i a’r gŵr newydd glywed buodd Kurt, ein hoff handyman ni, farw’n sydyn dri diwrnod yn ôl o ganser pancreatig. 55 oed oedd. Roedd o’n fedrus dros ben yn ei faes, ac wedi gweithio droston ni dros ddegawd yn cadw ein tŷ ni mewn siâp. Dim ond mis yn ôl … Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru, Jessie Hack

Mae Jessie Hack o Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu blog i ni am ei phrofiad o fod yn rhan o’r AQS pobl ifanc ac Uwchgynhadledd Ieuenctid Cymru Ifanc cyn ein digwyddiad ‘Pobl Ifanc yn Dylanwadu ar Benderfyniadau ynghylch yr Hyn sy’n Bwysig Iddyn Nhw’. Roedd y Datganiad Ansawdd Blynyddol (AQS) pobl ifanc yn […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cadw i fynd ac ambell sgwrs difyr

O’n i’n meddwl byddai modd gwneud dwy, tair awr o waith da bob dydd tra byddai Mam yn yr ysbyty, ond dydi o ddim cweit yn gweithio felly – mae fy meddwl yn teimlo fod o’n cael ei dynnu i ormod o gyfeiriadau gwahanol i fedru gwneud unrhyw beth o werth real. Wedi dweud hynna, … Continue reading Cadw i fynd ac ambell sgwrs difyr Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Mae’n hawdd bod eisiau newid, ond mae’n goblyn o anodd gwneud newid

Mae Toby Jones o Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu blog i ni am ei brofiadau’n cynrychioli pobl ifanc mewn amrywiaeth o rolau cyn ein digwyddiad ‘Pobl Ifanc yn Dylanwadu ar Benderfyniadau ynghylch yr Hyn sy’n Bwysig Iddyn Nhw‘. Mae fy mhrofiad gyda’r Fforwm Ieuenctid wedi newid fy mywyd.  Mae ymgynghoriadau lleol, ymchwil a […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : purim

Bydd Gŵyl Purim yn cychwyn ar fachlud yr haul heddiw, ac yn para am ddiwrnod. “Os byddi’n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i’r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daetho… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : purim

Bydd Gŵyl Purim yn cychwyn ar fachlud yr haul heddiw, ac yn para am ddiwrnod. “Os byddi’n gwrthod siarad yn awr, daw ymwared a chymorth i’r Iddewon o le arall, ond byddi di a thŷ dy dad yn trengi. Pwy a ŵyr nad ar gyfer y fath amser â hwn y daetho… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Adlewyrchu a dehongli’n hael

Rydw i wedi cymryd rhan mewn lot o waith ar goruchwylio a myfyrio yn ddiweddar. Dyma oedd ffocws Cynhadledd Partneriaeth Research in Practice a hefyd mi wnes i weithio ar weminar ar ymarfer myfyriol sydd wedi cael ei ryddhau ar gyfer Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd.

Fe wnaeth Ermintrude trydar ychydig yn ôl ar sut mae blogio yn helpu iddi myfyrio dros ei waith. Rwy’n cydfynd yn llwyr â hyn. Mae’r weithred o ystyried fy ngwaith cyn ei rannu ar y we fyd-eang yn fy helpu i i adlewyrchu dros beth sydd wedi fy ysgogi sut rydw i wedi cyrraedd y canlyniadau dilynol. Gallaf hefyd weld sut mae gweithio’n agored yn helpu i ddangos Farn Broffesiynol sydd wedi’i Wreiddio, sy’n rhywbeth rydw i wedi blogio amdano o’r blaen. Gofynnodd cydweithiwr i mi’n ddiweddar os allent rannu’r blogbost honno ar flog Research in Practice. Yr unig welliannau byddai angen byddai i ddileu’r rhan ble rwy’n rhoi cic i’r sector cyhoeddus.

I started a new blog few months back reflect my journey from practice into research while working full time. Have written some posts but currently using it as a reflective process. May open it up in a couple of months but writing is useful intrinsically – even without audience.

 — @Ermintrude2

Roedd hyn ychydig yn boenus i’w glywed, ond mewn ffordd ddefnyddiol. Rhaid i mi fod yn glir, rwy’n caru’r sector cyhoeddus. Rydw i wedi treulio fy mywyd gwaith cyfan yn gweithio naill ai gyda neu ar ei cyfer. Gallai ddim ddychmygu gwneud unrhyw beth arall. Rwy’n treulio bob dydd yn weithio gyda phobl anhygoel sy’n gwneud bywydau pobl yn well.

https://medium.com/media/73d69abbb2fe689d1e2715ae2e1e7e88/href

(Tra rydw i yma, coeliwch Billy Bragg. Peidiwch credu gair mae’r Sun yn dweud am y sector cyhoeddus)

Mae pobl yn gweithio i sefydliadau di-elw achos maen nhw eisiau gwneud y byd yn lle gwell. Mae unrhyw feirniadaeth o’r sector wedi bod o natur systemig y gwaith. Fel y nododd Neil Tamplin yn ddiweddar mewn blogbost wych ar fapio teithiau cwsmeriaid:

“Systemau gwael, nid pobl gwael”

Fe achosodd hyn i mi i feddwl am dôn fy ngwaith ac os yw’n gynorthwyol. Siaradodd Gerry Nosowska yn ein gweminar am y ffordd y mae’r oruchwyliaeth orau yn gadarnhaol a chefnogol, ac mae rhaid yn nodweddion rydw i eisiau ar gyfer fy ngwaith i. Rydw i eisiau i’r hyn rwy’n sgwennu i rymuso eraill, yn union fel y mae dysgu o bobl eraill yn fy ngrymuso i.

Dyfynnodd Gerry ymchwil Earle et al o gwmpas sut mae ymarfer ailgyfarwyddol yn helpu i ddatblygu perthnasoedd a gwytnwch. Yn ddiweddar edrychodd Neil Tamplin ar iechyd meddwl a gofynnodd faint y dylem ddatgelu ar-lein. Roedd yn flogbost wych oherwydd edrychodd ar feithrin berthnasau a fod yn agored i niwed. Dyfynnodd Brene Brown, ac rwy’n ei gweld ei gwaith hi bobman ar y foment. Mae Kelly Doonan wedi cyflwyno ei egwyddorion BRAVING i mi, sef:

Ffiniau (Boundaries)
Dibynadwyedd (Reliability)
Atebolrwydd (Accountability)
Cist (Vault h.y. dydych chi ddim yn rhannu gwybodaeth na phrofiadau does gennych ddim hawl i’w rhannu)
Addfwynder (Integrity)
Anfarnol (Nonjudgment)
Haelioni (Generosity)

Mae Brown yn diffinio haelioni fel “rhoi’r dehongliad mwyaf hael posibl i fwriadau, geiriau a gweithredoedd eraill.” Dyw hyn efallai ddim yn rhywbeth rwy’n gwneud, ond mae’n rhywbeth i mi anelu ato. Wnes i ddim nodi hyn fy nodau gwreiddiol am y flwyddyn, ond mae fe yna nawr! Rydw i wedi mynd trwyddo ddrafftiau dwi heb cyhoeddi eto i edrych ar fy iaith a fy nehongliadau, a rwy’n bwriadu fod yn lot mwy hael o hyn ymlaen. Rydw i wedi trafod adeiladu ar gryfderau o’r blaen, felly o hyn ymlaen byddaf yn ganolbwyntio ar beth sy’n gryf, dim beth sy’n bod.


Adlewyrchu a dehongli’n hael was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Adeiladau iechyd: adeiladau cymunedol?

O’r Pwyllgor Amddiffyn
Fydd neb yn synnu, bellach, bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi rhoi’r hen ganolfan iechyd ar werth, yn ogystal â’r cyn clinig ffisiotherapi ar Ffordd Tywyn, y naill ar bris o £80,000 a’r llall am £60,000, a hynny er gwaethaf g… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwaith bas

Dim gwaith dwfn yr wythnos hon, mae hynna’n sicr – rhwng yr holl nôl ac ymlaen, a meddwl am bob dim sydd angen mynd â fo neu ddod â fo nôl, does gena i’m gobaith mul ffocysu yn ofalus ar unrhyw beth. Ydw i’n gallu cael hyd o’r math iawn o siwmper lliw iawn ayyb? … Continue reading Gwaith bas Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cylchgrawn Ocean and National, 1935: ‘Why Doesn’t Someone Localise our ‘Snakes and Ladders’ Board?’

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Iaith y Nefoedd

Cyhoeddwyd ar y newyddion yn ddiweddar fod rhywun wedi siarad Cymraeg ar bennod o’r gyfres deledu Star Trek. Nid dyma’r tro cyntaf i’r Gymraeg gael… Darllen Mwy

The post Iaith y Nefoedd appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Blog gwadd gan Llyr Gruffydd, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru . Wnaeth yr erthygl yma dangos cyntaf yn y Western Mail View this post in English Y prynhawn yma, bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio i gymeradwyo Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru). Os caiff y Bil ei gymeradwyo, caiff ei gyflwyno ar gyfer … Continue reading Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Geirfa Thematig: Gwreiddiau Enwau Lleoedd Cymreig / Welsh placename roots

Dyma restr gynhwysfawr o wreiddiau, wedi’u defnyddio mewn enwau lleoedd Cymraeg, sy’n ein helpu i ddeall ystyr lleoliadau yng Nghymru. Here’s a comprehensive list of Welsh placename roots, which helps us to understand the naming of locations in Wales.

The post Geirfa Thematig: Gwreiddiau Enwau Lleoedd Cymreig / Welsh placename roots appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen