Archif Dyddiol: 7 Mawrth 2019

fel y moroedd : blog newydd

Mae fy merch yn Japan newydd gychwyn blog er mwyn rhannu ei phrofiad fel gweinyddes mewn siop te. Sefydlwyd yn 1914, mae gan Morinoen hanes hir yn Tokyo. Mae hi’n wyth mlynedd hŷn na fy mam. A dweud y gwir, roedd fy mam yn byw yn yr un ardal pan o… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf

Mae Kaitlyn o Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf  wedi blogio am y gwersi mwyaf defnyddiol y mae hi wedi eu dysgu wrth gymryd rhan mewn nifer o brosiectau ieuenctid a chymunedol, cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu penderfyniadau am yr hyn sy’n bwysig iddynt’. Gallaf dybio bod unrhyw un sy’n darllen […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019

Emily Morgan, sydd bellach yn gweithio i’r tîm Rheoli Ystadau a Chyfleusterau yn siarad am ei phrofiadau yn y Cynulliad… Ar ôl cwblhau diploma sylfaen mewn celf ym Mhrifysgol Morgannwg, cymerais flwyddyn allan i geisio sefydlu gyrfa. Roeddwn yn ystyried mynd i’r brifysgol i astudio celf pan ddysgais am y cyfle i fod yn brentis … Continue reading Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau 2019 Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Llyn Trawsfynydd

Adroddiad gan y diweddar Jennie Druce am y ffermydd a’r tiroedd a foddwyd i greu Llyn Trawsfynydd:

Dolgam
Roedd y Dolgam gwreiddiol i’r dde o bont y pentref, hyd nes i’r gronfa ddŵr gael ei gwneud. Eiddo’r Goetre, Ganllwyd oedd y fferm a thenantiaid o… Parhau i ddarllen