Archif Dyddiol: 8 Mawrth 2019

fel y moroedd : hen lun

Ffeindiais (eto!) bentwr o hen luniau mewn blwch. Dyma un ohonyn nhw – y fi gyda fy mam a fy modryb. Gallwch chi weld y doliau Hina a ges i yn anrheg yn yr adeg honno. Does gen i mo’r llusernau a’r platiau gyda choes bellach yn anffodus. Gobeithio… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: I’r gad, Inglandanwêls !

Welais i mo’r rhaglen neithiwr ar ITV, ond dyma hysbysiad y Radio Times: ‘Can We Defend Ourselves? Tonight With the Government recently announcing ambitious plans to make sure that Britain maintains its status as a world military leader, Tom Bradby explores whether our armed forces really are ready for combat should global tensions escalate at […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Patriarchiaeth yn hanes Ruth a Naiomi

Beth ydi patriarchiaeth? Dyma yw’r diffiniad sydd yn yr Oxford Dictionary: “A system of society or government in which the father or eldest male is head of the family and descent is reckoned through the male line.” Oxford Dictionary Neu… “A system of society or government in which men hold the power and women are […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Patriarchiaeth yn hanes Ruth a Naiomi

Beth ydi patriarchiaeth? Dyma yw’r diffiniad sydd yn yr Oxford Dictionary: “A system of society or government in which the father or eldest male is head of the family and descent is reckoned through the male line.” Oxford Dictionary Neu… “A system of society or government in which men hold the power and women are […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Ein Dyddiadur Iechyd Cyhoeddus

Mae Cyngor Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot wedi creu blog cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw’. Am beth mae hyn i gyd? Dyma grynodeb o daith Cyngor Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n cynnwys y cwrs preswyl, lle ysgrifennwyd a dyluniwyd […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 13 dyfyniad ffeministaidd o Codi Llais

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar Fawrth yr 8fed, dyma ddyfyniadau o Codi Llais, cyfrol sy’n cyfrannu at ddathlu menywod drwy rhoi llais i brofiadau a safbwynt menywod yng Nghymru gyfoes. Parhau i ddarllen