Archif Dyddiol: 10 Mawrth 2019

Anffyddiaeth: Tynged Trump

Mae yna gryn ddyfalu, eto, bod ymchwiliad y Special Counsel Robert Mueller i ymgyrch arlywyddol Donald Trump yn dirwyn i ben. Dylid cymryd adroddiadau fel hyn รข dogn helaeth o halen, gan fod pobl wedi bod yn dweud pethau tebyg ers blwydd… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dau arwydd

Os ydych yn gyrru car mi ddylech wybod na ddylid defnyddio ffonau symudol ar fuarth gorsaf betrol. Mae hynny wedi ei nodi’n glir ar arwyddion ar bympiau petrol ers tro byd. Hyd y gwelaf, mae pobl yn cadw’r rheol hon. Ond mae hyn yn debygol o newid yn fuan; nid am fod pobl yn anwybyddu’r […] Parhau i ddarllen