Archif Dyddiol: 21 Mawrth 2019

fel y moroedd : er cof am kurt

Dw i a’r gŵr newydd glywed buodd Kurt, ein hoff handyman ni, farw’n sydyn dri diwrnod yn ôl o ganser pancreatig. 55 oed oedd. Roedd o’n fedrus dros ben yn ei faes, ac wedi gweithio droston ni dros ddegawd yn cadw ein tŷ ni mewn siâp. Dim ond mis yn ôl … Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru, Jessie Hack

Mae Jessie Hack o Fforwm Ieuenctid Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu blog i ni am ei phrofiad o fod yn rhan o’r AQS pobl ifanc ac Uwchgynhadledd Ieuenctid Cymru Ifanc cyn ein digwyddiad ‘Pobl Ifanc yn Dylanwadu ar Benderfyniadau ynghylch yr Hyn sy’n Bwysig Iddyn Nhw’. Roedd y Datganiad Ansawdd Blynyddol (AQS) pobl ifanc yn […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cadw i fynd ac ambell sgwrs difyr

O’n i’n meddwl byddai modd gwneud dwy, tair awr o waith da bob dydd tra byddai Mam yn yr ysbyty, ond dydi o ddim cweit yn gweithio felly – mae fy meddwl yn teimlo fod o’n cael ei dynnu i ormod o gyfeiriadau gwahanol i fedru gwneud unrhyw beth o werth real. Wedi dweud hynna, … Continue reading Cadw i fynd ac ambell sgwrs difyr Parhau i ddarllen