Archif Dyddiol: 29 Mawrth 2019

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Ewrop

Dyma gofnod gwâdd fel rhan o gyfres Stori Cymru sy’n edrych ar elfennau gwahanol o hanes Cymru, a sut mae’r Gymru fodern yn cofio hanes… Darllen Mwy

The post Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Ewrop appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Ewrop

Dyma gofnod gwâdd fel rhan o gyfres Stori Cymru sy’n edrych ar elfennau gwahanol o hanes Cymru, a sut mae’r Gymru fodern yn cofio hanes… Darllen Mwy

The post Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Ewrop appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tvp

Dw i newydd ddarganfod TVP, sef gronynnau sych o ffa soi. Ar ôl gwasgir olew allan o ffa soi, hwn sydd yn aros, ac mae o’n llawn o brotein a fitaminau. Mae nifer o ffyrdd i’w ddefnyddio, ond dw i wedi meddwl modd newydd, hynny ydy ychwanegu TVP at geir… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dibynnu ar y tywydd

Dwi’n teimlo’n sbonciog ac yn llawn brwydfrydedd ac optimistiaeth bore ‘ma. Cornel wedi’i throi efo’r busnes? Neu jesd bore heulog?…;-) Weles i rywbeth yn ddiweddar yn awgrymu bod pobl pesimistaidd yn debycach o lwyddo mewn busnes. Efallai bod fi’n gwneud gwaith gwell yn nhywyllwch y gaeaf, ac yn dipyn o liability unwaith i’r haul gyrraedd… … Continue reading Dibynnu ar y tywydd Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 31 Mawrth a 7 Ebrill 2019

‘Iesu, Iesu, ’rwyt ti’n ddigon, ’rwyt ti’n llawer mwy na’r byd’. Dyna linell gyntaf emyn enwog William Williams Pantycelyn, a datganiad hyfryd o’i ffydd. Ond wrth ganu geiriau tebyg i hyn, ydym ni’n gofyn i’n hunain – ydw i’n credu hyn? Mae’n hawdd iawn morio canu yn ddifeddwl bron, ond tybed yw’r hyn y mae’r . . . → Read More: Dydd Sul, 31 Mawrth a 7 Ebrill 2019

Parhau i ddarllen