Archif Dyddiol: 2 Ebrill 2019

fel y moroedd : pedwar pwnc

Mae fy mab ifancaf wrthi’n paratoi araith fer ar gyfer y dosbarth araith. Dyma bedwar pwnc a gyflwynodd i’r athrawes. Bydd o’n dewis un nes ymlaen.1: Pam nad ydy’r wal ffin yn anfoesol.2: Pam mae mewnfudwyr anghyfreithlon yn beryglus i gymunedau A… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, 2 Ebrill 2019

    Wrth i ni nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, daw ein herthygl gwadd gan Sarah A Morgan, Uwch Swyddog Ymgysylltu Cangen Cymru o’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol.    Fel sefydliad sydd wedi ennill gwobr am ei waith ym maes awtistiaeth, rydym yn falch o nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd. Mae’r wobr hon yn … Continue reading Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, 2 Ebrill 2019 Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ysbrydoliaeth, ofn a diflastod

Mae’n daith ryfedd adeiladu busnes, neu brosiect o unrhyw fath am wn i. Mae cyfnodau cyffrous pan mae posibiliadau difyr newydd yn agor i fyny (gen i gyfarfod diddorol iawn wythnos nesaf, er enghraifft). Mae cyfnodau pan mae pwysau gwaith yn heriol iawn – unai bod andros lot i’w wneud, neu fod y llif arian … Continue reading Ysbrydoliaeth, ofn a diflastod Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Dewi Wyn Williams: Ysgrifennu’r nofel Madi am ferch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia / Writing the novel Madi about a young girl who lives with anorexia and bulimia

Madi yw nofel gyntaf y dramodydd Dewi Wyn Williams, am ferch sy’n dioddef o anorecsia: ‘Roeddwn i’n wyth oed. Ac ar ddeiet.’ Perffeithrwydd, hunaniaeth, rheolaeth- sut gall Madi ddod o hyd i’r rhain mewn byd amherffaith, cystadleuol ac afreolus, a dim ond unigrwydd iddi’n gwmni? Yma mae Dewi yn cyfrannu mwy am pam mae e wedi sgwennu am y pwnc hwn… Madi is the first novel by the playwright Dewi Wyn Williams, about a girl who is suffering from anorexia: ‘I was eight years old. And on a diet.’ Perfection, identity, control- how can Madi find these in an imperfect, competitive and unruly world, and only loneliness for her company? Here Dewi contributes more about why he has written about…

The post Dewi Wyn Williams: Ysgrifennu’r nofel Madi am ferch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia / Writing the novel Madi about a young girl who lives with anorexia and bulimia appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen