Archif Dyddiol: 4 Ebrill 2019

fel y moroedd : artist murlun

Gyrrodd fy merch hynaf neges ata i’n llawn cyffro. Cafodd comisiwn arall i baentio murlun. Bydd hi’n creu un bob wythnos mewn llefydd gwahanol y mis yma, yn Houston, Oklahoma City a Mimami (Oklahoma, dim Florida.) Yna bydd hi’n paentio un arall yn Virg… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos ymwybyddiaeth awtistiaeth y byd

Yma yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru rydym yn falch o hyrwyddo cydraddoldeb i bawb. Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein hadeiladau yn hygyrch i ymwelwyr ag awtistiaeth. Y Senedd yw prif adeilad cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’n cynnwys siambr drafod eiconig, pensaernïaeth syfrdanol a golygfeydd dros Fae Caerdydd, ac hefyd gall y cyhoedd ymweld ag … Continue reading Ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos ymwybyddiaeth awtistiaeth y byd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dewis a dethol

Pan ti’n trio adeiladu busnes – hynny yw, trio cael o i dyfu – ti wastad yn gorfod bod yn dewis rhwng bethau i’w gwneud. Mae ‘na rifoedd di-derfyn o bethau gwahanol gall fod yn werth i ti ffocysu arnyn nhw, ac mae’n rhaid i ti ddewis llond llaw ohonyn nhw – neu gymryd y … Continue reading Dewis a dethol Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Llythyr gan Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bron i ugain mlynedd ar ôl sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, bydd datganoli yng Nghymru yn cyflawni carreg filltir arwyddocaol arall ar 6 Ebrill. O ddydd Sadwrn ymlaen, bydd cyfraddau treth incwm sy’n berthnasol i Gymru yn cael eu penderfynnu yng Nghymru, gan effeithio ar tua dau biliwn o bunnoedd o’r dreth a gesglir yma bob … Continue reading Llythyr gan Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru Parhau i ddarllen