Archif Dyddiol: 12 Ebrill 2019

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Casglu Cyfoes: Celf o’r Casgliad Cenedlaethol

‘Hel Llwch’ gan Valériane Leblond, 2018 (Hawlfraint: Valériane Leblond)   Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn gartref i gasgliad pwysig o gelf gyfoes Gymreig. O fewn yr… Darllen Mwy

The post Casglu Cyfoes: Celf o’r Casgliad Cenedlaethol appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Casglu Cyfoes: Celf o’r Casgliad Cenedlaethol

‘Hel Llwch’ gan Valériane Leblond, 2018 (Hawlfraint: Valériane Leblond)   Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn gartref i gasgliad pwysig o gelf gyfoes Gymreig. O fewn yr… Darllen Mwy

The post Casglu Cyfoes: Celf o’r Casgliad Cenedlaethol appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hela murluniau

Dyma rifyn diweddaraf cylchgrawn twristiaid Oklahoma City. “Hela murluniau” ydy’r prif bwnc, a chafodd murlun fy merch ei argraffu ar y clawr! Mae mwy a mwy o furluniau yn y ddinas fawr honno ynghyd â’r dinasoedd eraill yn ddiweddar. Mae’n ymddangos bo… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Lynda Pritchard Newcombe- Blas ar Gernyweg / A Taste of the Cornish language

Mae’r iaith Gernyweg yn gyfnither i’r Gymraeg, ac er mai dim ond tua 3,000 o siaradwyr sydd yn ei defnyddio’n rheolaidd, mae llawer o oedolion yn ei dysgu hi. Mae hyn hefyd yn creu mwy o ddiddordeb mewn  hunaniaeth Cernyweg. Aeth Lynda Pritchard Newcombe, awdur Speak Welsh Outside Class, i gael blas… The Cornish language is a cousin of Welsh, and despite only around 3,000 speakers there are many adults learning it. This is also creating more interest in Cornish self-identity. Lynda Pritchard Newcombe, author of Speak Welsh Outside Class, went to get a taste..   Dywediadau yn y Gernyweg / Cornish Sayings: Mae Julie yn cynnig gwely a brecwast yn ei thŷ hi am bris rhesymol / Julie offers…

The post Lynda Pritchard Newcombe- Blas ar Gernyweg / A Taste of the Cornish language appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen