Archif Misol: Ebrill 2019

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Lansiad gwefan newydd Archif Gwefannau’r DG

Fis diwethaf, bu 30 mlynedd ers dyfodiad y We Fyd-Eang. Yn ffodus, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i phartneriaid wedi bod yn archifo gwefannau Cymru ers… Darllen Mwy

The post Lansiad gwefan newydd Archif Gwefannau’r DG appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Lansiad gwefan newydd Archif Gwefannau’r DG

Fis diwethaf, bu 30 mlynedd ers dyfodiad y We Fyd-Eang. Yn ffodus, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru a’i phartneriaid wedi bod yn archifo gwefannau Cymru ers… Darllen Mwy

The post Lansiad gwefan newydd Archif Gwefannau’r DG appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Ardal Arbennig: Sir Benfro- yr Hen, yr Hardd a’r Hwyl: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau misol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Uwch. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a monthly series of themed articles for learners at the Uwch (Higher) level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that you can hover over or press to reveal the English word. Dafydd is interviewed (in English) by the website Americymru here: https://americymru.net/ceri-shaw/blog/4960/darllen-a-deall-an-interview-with-dafydd-roberts-of-parallelcymru Yn gartref i Nawddsant Cymru, Dewi Sant a’r…

The post Ardal Arbennig: Sir Benfro- yr Hen, yr Hardd a’r Hwyl: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Gronyn: David a Danny

Y Grand National; y Ras Rwyfo;    rownd gynderfynol y Cwpan F.A.; a dechrau’r tymor criced: penwythnos difyr i bawb sy’n hoff o chwaraeon. Nid pawb sy’n gwirioni’r un fath er hynny, a bydd llawer wedi cael llond bol o’r cyfan mewn dim o dro.  A bod yn onest mi fedrwn innau wneud heb ddeiet o […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Teledu: Merched Parchus (S4C)

Adolygais Merched Parchus ar raglen Dewi Llwyd ar BBC Radio Cymru ar fore Sul, Ebrill 7ed, 2019. Cliciwch yma i wrando eto. Pwy arall sy’n gutted bod Fleabag (BBC3) ar fin dod i ben, ac ail gyfres Derry Girls (All 4) … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Taste Blas: Beach House Restaurant, Oxwich

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Taste Blas: Gunna Chown, Plas Bodegroes, Efailnewydd

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Wild Thing, Grangetown

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Taste Blas: The Heathchock

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Taste Blas : Chef Gareth Ward, Ynyshir

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Ta Ta i Thai House

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gyda’r arglwydd

Dw i newydd glywed buodd Evelyn, ffrind oedrannus a oedd yn dioddef o ganser farw neithiwr. Symudodd hi o’r dref yma i Dalaith Minnesota i fyw gyda’i merch a’i theulu sawl blwyddyn yn ôl. Dynes siriol a sionc yn ei hysbryd oedd hi. Dw i’n hapus, er fy … Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cyfarchion y Gwanwyn!

Helo ers tro! Son am gorwynt o dri mis – gadewch i mi egluro fy absenoldeb o’r byd blogio dros  fisoedd y gaeaf… Yn gyntaf, dwi bellach yn olygydd ar gylchgrawn Taste Blas – sy’n golygu llawer o deithio o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Affwysol

Gwell dweud rhywbeth am isetholiad Gorllewin Casnewydd mae’n debyg. Chwerthin ai crio uwchben canlyniad fel hwn? Gallaf gofio adeg y byddai o leiaf rai ohonom yn ateb ‘crio’. Ond heddiw gallwn ei dderbyn fel rhan o’r llanast cyffredinol yng ngwleidyddiaeth Cymru. Does raid ond edrych ar gwr arall y wlad: niwcleargarwch cynghorwyr PC Môn, ac […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bod yn barod

Yn ddiweddar dw i’n gwneud y gwaith siopa wythnosol yn gynt ar ddydd Gwener. Yna, bydd gen i ddigon o amser i drefnu popeth yn y prynhawn, a chroesawu Shabbat heb frysio. Fel arfer, byddwn ni’n bwyta’r gweddill o swper y noson gynt, neu bydda i’n parat… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2019

Wrth i Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2019 ddod i ben, dyma ein blogiwr gwadd, Emma Durman, Cyfarwyddwr Autside, yw ein blogiwr gwadd a fydd yn sôn am ei phrofiadau ag awtistiaeth.. Gofynnwyd i mi ysgrifennu’r blog gwadd hwn ar ôl eistedd ar ddigwyddiad diweddar ‘Panel Arweinwyr Anabledd’ ym Mhrifysgol Caerdydd gydag Abi Lasebikan, Swyddog Amrywiaeth a … Continue reading Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2019 Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Cyfres newydd sbon i ddysgwyr! | A brand new series for Welsh learners!

Mae cyfres Amdani wedi’i anelu at ddysgwyr Cymraeg – ond gall y sawl sydd am ail-gydio yn darllen yn y Gymraeg hefyd eu mwynhau! Mae’r llyfrau wedi’u graddio i wahanol lefelau (Mynediad > Sylfaen > Canolradd > Uwch). Ym mhob llyfr ceir rhestr geirfa defnyddiol ar waelod bob tudalen er mwyn hwyluso’r darllen.

The Amdani series is aimed at Welsh learners – but also those who are trying to get back into reading Welsh will also enjoy the series! The books have been graded at different levels (Beginner > Foundation > Intermediate > Higher). A list of useful grammar is included at the bottom of each page to aid the reader.

Mae yna 20 teitl yn y gyfres, gyda pedwar gwasg Cymraeg (Atebol, CAA, Gwasg Gomer ac Y Lolfa) wedi cyhoeddi 5 llyfr yr un. Dyma mwy o fanylion am y pump a gyhoeddwyd gan Y Lolfa:

There are 20 titles in the series, with four Welsh publishers (Atebol, CAA, Gwasg Gomer and Y Lolfa) with each publishing 5 books each: Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia- pêl-droed a llyffaint

Parhau â chyfres Steffan ab Owain, am ‘Hynt a Helynt Hogiau’r Rhiw yn y 50au’
Er bod tipio rwbel tros Domen Fawr Chwarel Oakeley yn digwydd yn ddyddiol yn ystod oriau gwaith yn yr 1950au, nid oedd hynny yn ein hatal ni rhag chwarae yn ei godre, yn enwe… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Delio efo egni isel

Mae’n amhosib i neb fod efo egni a brwydfrydedd trwy’r amser – ond pan ti’n trio adeiladu busnes, mae’r cyfrifoldeb i fedru bwrw ymlaen trwy’r amser yn gallu pwyso’n drwm. Mae fy mam adref o’r ysbyty, ers ddoe – ac, wedi’r cyfan, tydi’r cefnogaeth gan y gwasanaeth cymdeithasol dim eto ar gael, a does neb … Continue reading Delio efo egni isel Parhau i ddarllen

fel y moroedd : artist murlun

Gyrrodd fy merch hynaf neges ata i’n llawn cyffro. Cafodd comisiwn arall i baentio murlun. Bydd hi’n creu un bob wythnos mewn llefydd gwahanol y mis yma, yn Houston, Oklahoma City a Mimami (Oklahoma, dim Florida.) Yna bydd hi’n paentio un arall yn Virg… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos ymwybyddiaeth awtistiaeth y byd

Yma yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru rydym yn falch o hyrwyddo cydraddoldeb i bawb. Rydym yn gweithio i sicrhau bod ein hadeiladau yn hygyrch i ymwelwyr ag awtistiaeth. Y Senedd yw prif adeilad cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’n cynnwys siambr drafod eiconig, pensaernïaeth syfrdanol a golygfeydd dros Fae Caerdydd, ac hefyd gall y cyhoedd ymweld ag … Continue reading Ymweld â Chynulliad Cenedlaethol Cymru: Wythnos ymwybyddiaeth awtistiaeth y byd Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dewis a dethol

Pan ti’n trio adeiladu busnes – hynny yw, trio cael o i dyfu – ti wastad yn gorfod bod yn dewis rhwng bethau i’w gwneud. Mae ‘na rifoedd di-derfyn o bethau gwahanol gall fod yn werth i ti ffocysu arnyn nhw, ac mae’n rhaid i ti ddewis llond llaw ohonyn nhw – neu gymryd y … Continue reading Dewis a dethol Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Llythyr gan Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bron i ugain mlynedd ar ôl sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, bydd datganoli yng Nghymru yn cyflawni carreg filltir arwyddocaol arall ar 6 Ebrill. O ddydd Sadwrn ymlaen, bydd cyfraddau treth incwm sy’n berthnasol i Gymru yn cael eu penderfynnu yng Nghymru, gan effeithio ar tua dau biliwn o bunnoedd o’r dreth a gesglir yma bob … Continue reading Llythyr gan Llyr Gruffydd AC, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cloriau llyfrau

Dyma be ydi clincar o glawr ynde? A dyma un arall dwi’n hoff iawn ohono: Gofynodd Mared Lewis, yr awdures ar Facebook yn ddiweddar “Be sy’n gwneud clawr da i chi?” a chafodd ymateb difyr: y rhan fwya’n deud nad oedden nhw’n hoffi ffotograffau ar gloriau. “Well gen i ddarn o gelf na ffoto ar […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen ddyn, hen wraig hapus

Mae’r gŵr yn dal i gadw’n brysur. Mae o’n brysurach yn ddiweddar wrth ei gwmni dyfu, a’i ddiddordeb ddatblygu, a dweud y gwir. Dw i wedi hen gyfarwydd â’n nith wag ni, a setlo i lawr i’r drefn newydd. Pan godais fy llaw at y gŵr sydd yn gyrru i ffwrdd … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Karla Brading: Defnyddio Aberfan a thafarn fwyaf ysbrydoledig Cymru i ysbrydoli ysgrifen oedolion ifanc / Using Aberfan and Wales’ most haunted pub to inspire young adult writing

Awdur iaith Saesneg o Ferthyr Tudful yw Karla Brading sydd yn arbenigo mewn dod â phynciau anodd i ddarllenwyr oedolion ifainc. Yn yr erthygl hon mae’n rhoi cyflwyniad byr am ei hun, ei llyfrau, a phaham mae’n ysgrifennu… Karla Brading is an English-language author from Merthyr Tydfil who specialises in bringing difficult subjects to young adult readers. In this article she gives a brief introduction to herself, her books, and why she writes… Knowing people have read my work, knowing people are interested in what I have to say, and seeing children excited about my books is the most amazing feeling!

The post Karla Brading: Defnyddio Aberfan a thafarn fwyaf ysbrydoledig Cymru i ysbrydoli ysgrifen oedolion ifanc / Using Aberfan and Wales’ most haunted pub to inspire young adult writing appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Fframio risg a hawliau ar gyfer arloesi

Fe wnes i weithio ar weminar RiPfA ar gyfraith iechyd meddwl yn ddiweddar gydag Alex Ruck-Keene o 39 Essex Chambers. Ysgogodd y gweminar i ni edrych ar ganlyniadau â deddfwriaeth ar y cyd. Roedd Alex yn heriol yn y ffordd orau — dechreuodd y sesiwn drw… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Recordio llais a chwant bwyd

Un o’r petha dwi’n gorfod gwneud yn eithaf aml ydi recordio fy llais. Dros y blynyddoedd, dwi wedi dod i arfer efo clywed o – fedra i’m dweud bod fi’n hoff iawn o’i wneud, ond tydi o ddim yn swnio’n gwbl diarth fel y mae o tro cyntaf ti’n clywed dy lais dy hun. Heddiw, … Continue reading Recordio llais a chwant bwyd Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: 62 Heol Charles, Caerdydd

Gan fod eiddo Heol Charles wedi’i ail-rifo o leiaf ddwywaith, dyw hi ddim yn hawdd olrhain hanes rhif 62. Fodd bynnag, mae’r adeilad siŵr o fod yn dyddio o ganol y 19eg ganrif.  Drwy gymharu manylion cyfrifiadau a chyfeirlyfrau, gwelwn mai rhif 52 ydoedd tua 1880 ac ar ddechrau’r 1900au, ac mae’n bosibl taw ei […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: 62 Heol Charles, Caerdydd

Gan fod eiddo Heol Charles wedi’i ail-rifo o leiaf ddwywaith, dyw hi ddim yn hawdd olrhain hanes rhif 62. Fodd bynnag, mae’r adeilad siŵr o fod yn dyddio o ganol y 19eg ganrif.  Drwy gymharu manylion cyfrifiadau a chyfeirlyfrau, gwelwn mai rhif 52 ydoedd tua 1880 ac ar ddechrau’r 1900au, ac mae’n bosibl taw ei […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: 62 Heol Charles, Caerdydd

Gan fod eiddo Heol Charles wedi’i ail-rifo o leiaf ddwywaith, dyw hi ddim yn hawdd olrhain hanes rhif 62. Fodd bynnag, mae’r adeilad siŵr o fod yn dyddio o ganol y 19eg ganrif.  Drwy gymharu manylion cyfrifiadau a chyfeirlyfrau, gwelwn mai rhif 52 ydoedd tua 1880 ac ar ddechrau’r 1900au, ac mae’n bosibl taw ei […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pedwar pwnc

Mae fy mab ifancaf wrthi’n paratoi araith fer ar gyfer y dosbarth araith. Dyma bedwar pwnc a gyflwynodd i’r athrawes. Bydd o’n dewis un nes ymlaen.1: Pam nad ydy’r wal ffin yn anfoesol.2: Pam mae mewnfudwyr anghyfreithlon yn beryglus i gymunedau A… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, 2 Ebrill 2019

    Wrth i ni nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, daw ein herthygl gwadd gan Sarah A Morgan, Uwch Swyddog Ymgysylltu Cangen Cymru o’r Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol.    Fel sefydliad sydd wedi ennill gwobr am ei waith ym maes awtistiaeth, rydym yn falch o nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd. Mae’r wobr hon yn … Continue reading Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, 2 Ebrill 2019 Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ysbrydoliaeth, ofn a diflastod

Mae’n daith ryfedd adeiladu busnes, neu brosiect o unrhyw fath am wn i. Mae cyfnodau cyffrous pan mae posibiliadau difyr newydd yn agor i fyny (gen i gyfarfod diddorol iawn wythnos nesaf, er enghraifft). Mae cyfnodau pan mae pwysau gwaith yn heriol iawn – unai bod andros lot i’w wneud, neu fod y llif arian … Continue reading Ysbrydoliaeth, ofn a diflastod Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Dewi Wyn Williams: Ysgrifennu’r nofel Madi am ferch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia / Writing the novel Madi about a young girl who lives with anorexia and bulimia

Madi yw nofel gyntaf y dramodydd Dewi Wyn Williams, am ferch sy’n dioddef o anorecsia: ‘Roeddwn i’n wyth oed. Ac ar ddeiet.’ Perffeithrwydd, hunaniaeth, rheolaeth- sut gall Madi ddod o hyd i’r rhain mewn byd amherffaith, cystadleuol ac afreolus, a dim ond unigrwydd iddi’n gwmni? Yma mae Dewi yn cyfrannu mwy am pam mae e wedi sgwennu am y pwnc hwn… Madi is the first novel by the playwright Dewi Wyn Williams, about a girl who is suffering from anorexia: ‘I was eight years old. And on a diet.’ Perfection, identity, control- how can Madi find these in an imperfect, competitive and unruly world, and only loneliness for her company? Here Dewi contributes more about why he has written about…

The post Dewi Wyn Williams: Ysgrifennu’r nofel Madi am ferch ifanc sy’n byw gydag anorecsia a bwlimia / Writing the novel Madi about a young girl who lives with anorexia and bulimia appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : enw newydd

Mae llywodraeth Japan newydd gyhoeddi enw ymerodrol newydd, sef Reiwa. Roedd llawer o ddyfalu ynglŷn â’r enw newydd yn ddiweddar. Welais mohono ar y rhestr! Gallai “rei” olygu “gorchymyn,” ond yn yr achos hwn, mae o’n golygu “da” neu “bendigaid.’ Cytgo… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Blas ar waith… Cynorthwyydd Cadwraeth dan hyfforddiant

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn dilyn amryw o aelodau staff y Llyfrgell wrth eu gwaith i roi syniad i chi o beth sy’n digwydd… Darllen Mwy

The post Blas ar waith… Cynorthwyydd Cadwraeth dan hyfforddiant appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Blas ar waith… Cynorthwyydd Cadwraeth dan hyfforddiant

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn dilyn amryw o aelodau staff y Llyfrgell wrth eu gwaith i roi syniad i chi o beth sy’n digwydd… Darllen Mwy

The post Blas ar waith… Cynorthwyydd Cadwraeth dan hyfforddiant appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Taith Lobsgows y Llan

Adroddiad gan John Griffiths am Daith

Lobsgóws flynyddol Cymdeithas Edward Llwyd, y tro hwn yn Llan ‘Stiniog. 

Fe ddaeth dros ddeugain aelod ynghyd ar y 5ed o Ionawr am daith fach o gwmpas Llan Ffestiniog gyda Vivian Parry Williams a Steffan ab Owa… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Amser grrrrr

Gen i ryw fath o athrylith mewnol tywyll sydd yn gwneud i mi fod yn hwyr i ‘ngwely bob un tro mae’r blincin clociau yn mynd ymlaen. Grrrrr. Mewn newyddion eraill, mae’r ymateb cychwynnol i’n pwyslais newydd ar y cwrs 6 munud yn addawol iawn – mis neu ddau difyr iawn o gasglu data a … Continue reading Amser grrrrr Parhau i ddarllen