Archif Dyddiol: 8 Mai 2019

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Straeon o swyddfa’r twrnai

Hen ddogfennau a gweithredoedd llychlyd? Diflas ac anniddorol? Meddyliwch eto! Ydy, mae’r gorchuddion allanol yn frwnt ond mae’r dogfennau y tu mewn mewn cyflwr da,… Darllen Mwy

The post Straeon o swyddfa’r twrnai appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tomoe gozen

Mae fy merch newydd orffen murlun arall, mewn tŷ bwyta yn Oklahoma City. Cafodd ei hysbrydoli gan Tomoe Gozen, yr unig ryfelwr menywaidd o fri yn hanes Japan (mae rhai’n dweud mai chwedl oedd hi.) Mae’r murlun yn anhygoel o wych. Dwedodd perchennog y t… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 5.2

Gwaith pellach ar ddatblygu dull newydd WordPress o weithio drwy gyfrwng blociau. Mae’r pwyslais y tro yma ar gadw’r wefan yn ddiogel ac yn iach. Croeso i WordPress 5.2 Mae’r ategyn Classic Editor yn rhwystro’r defnydd o’r Golgydd Bloc newydd. Newid gosodiadau’r Classic Editor. Llongyfarchiadau ar ddiweddaru i WordPress 5.2! Mae’r diweddariad hwn yn ei gwneud […]

The post WordPress 5.2 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Maes Rhos Rhyfel: Apostol yn dod

BYDD fy nofel “Apostol” yn cael ei chyhoeddi gan Wasg y Bwthyn y mis nesa. Nofel am yr apostol Paul ydi hi – neu Paulos Shaul Tarsos fel mae o’n cael ei alw yn fy nofel. Ar ôl cyhoeddi “Iddew” yn 2016, a derbyn ymateb positif dros ben, roeddwn i’n meddwl y buaswn i’n hoffi […] Parhau i ddarllen