Archif Dyddiol: 15 Mai 2019

Anffyddiaeth: Diffinio islamoffobia

Er bod y gair yn drwsgl, rwy’n anghytuno’n gryf รข phobl sy’n dadlau mai label ffug yw ‘islamoffobia’, dyfais er mwyn tawelu beirniaid yn unig. Mae rhagfarn ac anffafriaeth yn erbyn mwslemiaid yn bodoli, dyma’r gair sydd wedi cydio fel ffordd gyfleus o … Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: 700 yn cefnogi Common Voice!!

Rydym wedi cyrraedd 700 o gyfranwyr! Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu. 🙂 Ar hyn o bryd mae gennym 40 awr o ddata wedi ei ddilysu a 47 awr wedi ei recordio. Felly, mae angen parhau i recordio gymaint ag y bo modd ac i wrando a dilysu lleisiau, os gwelwch chi’n […]

The post 700 yn cefnogi Common Voice!! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Diwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cydwybodol

Gan fod Diwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cydwybodol yn digwydd ar draws y byd heddiw – 15fed Mai – mae Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru… Darllen Mwy

The post Diwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cydwybodol appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Brynderwen, 49 Fairwater Road, Caerdydd

Ar 8 Mai 1878, cymeradwyodd Awdurdod Glanweithdra Gwledig Caerdydd gynlluniau a luniwyd gan John Pritchard, Pensaer Esgobaethol Llandaf, ar gyfer adeiladu tŷ ar ddarn mawr o dir ger Cwrt Insole.  Cleient Pritchard oedd Evan Lewis, perchennog pyllau glo yn ardal Aberdâr.  Erbyn cyfrifiad 1881, roedd Lewis, a oedd yn 58 oed ar y pryd, yn […] Parhau i ddarllen