Archif Dyddiol: 3 Mehefin 2019

BlogMenai.com: Etholiadau Ewrop 2 – nodiadau brysiog iawn

Cafodd y ddwy brif blaid unoliaethol efo’i gilydd y ganran isaf erioed o’r bleidlais – 22% – o filltiroedd.  Yn 2017 y ffigwr cyfatebol oedd 82.5%.  Mae‘r cwymp yng nghyfanswm y pleidleisiau hyd yn oed yn fwy trawiadol – mae’n syrth… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yng ngwlad iorddonen

Mae fy merch yng Ngwlad Iorddonen ynghyd â’i grŵp ar hyn o bryd. Ymwelon nhw â gwersyll ffoaduriaid Syria ddoe. Dwedodd hi fod pawb yn hynod o siriol. Dyma hi’n dangos iddyn nhw sut i greu craen drwy origami; roedd y merched ifanc wrth eu bodd. Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Emyr Humphreys yn 100

Yn ddiweddar, dathlodd Emyr Humphreys, un o nofelwyr enwocaf a mwyaf blaengar Cymru, ei ben-blwydd yn gant oed. Mae ei ddylanwad ar lenyddiaeth Gymreig wedi… Darllen Mwy

The post Emyr Humphreys yn 100 appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

petroc: Y Cymry yn ddominyddu? Ffat sians.

via Y Cymry yn ddominyddu? Ffat sians. Advertisements Parhau i ddarllen