Archif Dyddiol: 14 Mehefin 2019

fel y moroedd : rhaid ennill

Mae’r gwiwerod yn benderfynol dros ben! Llwyddon nhw gyrraedd yr hadau er gwaethaf fy ymdrechiadau amrywiol. Prynodd y gŵr ddysgl benodol i rwystro gwiwerod. Roedd rhaid blocio’r ddwy ochr hefyd. Dan ni’n mynd i ennill y frwydr! Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Proffill – Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Yn saer wrth ei waith, fe ymddeolodd fel Prif Swyddog Rheoli Adeiladu Llywodraeth Leol yn 1996. Yn briod â Nesta – mae ganddynt bedwar mab a phedwar o wyrion ac wyresau. Mae’n gyn aelod o’r Fwrdeistref Sirol, a daeth yn aelod o Gyngor Sir Ddinbych yn 1996. Bu’n Gadeirydd Cyngor Sir Ddinbych yn 2004/05 a […] Parhau i ddarllen