Archif Dyddiol: 18 Mehefin 2019

Carl Morris: Trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghaerdydd – gwasanaeth newydd

Boed chi’n byw, gweithio neu ymweld â Chaerdydd mae’r wasanaeth newydd hon yn cynnig gwybodaeth teithio amserol: Oes[…]

The post Trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghaerdydd – gwasanaeth newydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : strategaeth newydd

Mae’r pedwar babi wedi tyfu’n sylweddol erbyn hyn. (Dw i’n sôn am Gardinal.) Maen nhw’n dod at y bwydwr heb eu tad bellach. Gobeithio ei fod o’n cael hoe fach nes iddo gael y grŵp nesaf i ofalu amdanyn nhw. Trechodd y gwiwerod y rhwystr eto. Roedd… Parhau i ddarllen

Blog Y Gyfnewidfa Arfer Da: Pennod Un: Rupert Moon (Rygbi Gogledd Cymru) a’r Athro Judy Hutchings (Rhaglen gwrth-fwlio KiVa)

Ym mhennod 1, cawn sgwrs â Rupert Moon ynglŷn â gweithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu ymddygiad y tu hwnt i’r cae chwarae (01.30 – 15.20… Read more Pennod Un: Rupert Moon (Rygbi Gogledd Cymru) a’r Athro Judy Hutchings (Rhaglen gwrth-fwlio KiVa) Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Rhaid cael empathi i wella gwasanaethau

Rydw i wedi bod yn weld y byd mewn modd mwy caredig ers i mi ddechrau gweithio i Research in Practice a Research in Practice for Adults, a dyw hyn ddim yn beth bach o ystyried pa mor erchyll mae’r byd ehangach yn edrych ar y foment.Rydw i wedi gweithio… Parhau i ddarllen