Archif Dyddiol: 30 Mehefin 2019

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Gorffennaf 2019 July Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 3ydd Gorffennaf 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Croeso i’n holl aelodau. Our next meeting will be held on Wednesday 3rd July 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  All … Continue reading Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Dyffryn – Casi (Gruff Sion Remix) #tiwn

Ar gael i’w lawrlwytho am ddim. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Ailwampiad Twinfield o Iawn gan Pop Negatif Wastad

Gronyn: Cur Pen

Aw! Roedd fy nghlust a’m pen yn brifo. Fedrwn i ddim peidio â gweiddi.  Ia, gweiddi yn y car gan mai dyna ble’r oeddwn ar y pryd, “Na! Na! Na-aaa!” Roeddwn rywfaint gwell ar ôl y waedd. Ond dwi’n dal i wingo wrth gofio’r boen a deimlais o glywed y gair erchyll ar y radio. […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Seremoni y Cyhoeddi a Gorseddu’r Archdderwydd ar Gae Chwarae Ysgol Uwchradd Aberteifi 29.6.2019

RHAGLEN Y SEREMONI Advertisements Parhau i ddarllen