Archif Dyddiol: 4 Gorffennaf 2019

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 7 ac 14 Mehefin 2019

Croeso cynnes i chi ar ddydd Sul gwahanol i’r arfer ym Mro Aled. I ddechrau, bydd yn hyfryd cael cwmni Owain Edwards, Coleg y Bala wrth iddo ddod atom ar gyfer Bore Bro Aled yng Nghefn Meiriadog am 10.30. Yna’n hwyrach ymlaen, byddwn yn croesawu Meilyr Geraint atom i oedfa o fawl yn Llansannan am . . . → Read More: Dydd Sul, 7 ac 14 Mehefin 2019

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgolion Rhuthun yn dathlu carreg filltir arbennig

Ymunodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn y dathliadau yn Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd y Rhos, Rhuthun wrth iddynt ddathlu carreg filltir arbennig yn eu hanes. Agorwyd y ddwy ysgol yn swyddogol gan y Prif Weinidog mewn seremoni heddiw, ddydd Iau, Gorffennaf 4. Symudodd cyfanswm o 428 o ddisgyblion i’r ysgolion newydd sbon, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : 243 oed

Bydded i America ddychwelyd at Dduw o dano ef sefydlwyd, a thrwyddo ef bendithir.Pen-blwydd hapus! Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Hyrwyddo Gweithle sy’n Ystyriol o Deuluoedd

Wythnos Amrywiaeth a Chynhwysiant Yr wythnos hon, rydym yn dathlu Amrywiaeth a Chynhwysiant. Yma yn y Cynulliad, rydym yn gweithio’n ddiflino tuag at ddatblygu polisïau a gweithdrefnau sy’n cefnogi ein nod o fod yn gyflogwr cynhwysol, sy’n ein helpu i ddatblygu diwylliant sefydliadol lle gallwch fod fel chi eich hunain, ond gallwch hefyd ffynnu a … Continue reading Hyrwyddo Gweithle sy’n Ystyriol o Deuluoedd Parhau i ddarllen