Archif Dyddiol: 10 Gorffennaf 2019

Blog yr Hogyn o Rachub: Eryrod Pasteiog XI: Beti a Bryn

Yr oedd wedi nosi, a thaniodd Beti George ei leitar i gynnau’r gannwyll oedd ar y ddysgl fechan a pharatoi at ei gwely. Araf oleuodd y gannwyll a dechreuodd hithau ddringo’r grisiau.‘Dere nawr, amser gwely, Tits,’ galwodd ar ei chath, a gysgai â hi’n… Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: O ran dyfodol ein Daear – yr Ifanc a Ŵyr, yr Hen a dybia!

Bu’n ysbrydoliaeth gweld sut mae David Attenborough (93) a Greta Thunberg (16) wedi  cyd-lefaru ar draws y cenedlaethau yn ddiweddar wrth alw am weithredu argyfyngus-o-gyflym i geisio ffrwyno cynhesu byd-eang. Cafodd David Attenborough sylw eang wrth iddo esbonio’i bryderon ynghylch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield

Cafodd y gân hon ei chymysgu yng Nghaerdydd a Johannesburg gan Muzi, cynhyrchydd electroneg o Dde Affrica, ac mae ei ddylanwad e yn gryf. Dw i’n chwarae’r gân Bae Bae Bae gan Gruff o 2018 o hyd, a’i ailgymysgiad gan Muzi. Mae hefyd cân gyda’r ddau fel rhan o brosiect Africa Express. Mae sôn bod … Parhau i ddarllen “Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield”

The post Newydd sbon gan Gruff Rhys, Carwyn Ellis & Rio 18, Koffee, Twinfield appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eisiau dŵr

Mae’n hydrangea ni’n bwrw ymlaen yn braf. Maen nhw eisiau cymaint o ddŵr bob dydd. Pan dan ni’n methu eu dyfrhau, byddan nhw’n edrych yn hynod o drist, ond byddan nhw’n sefyll yn syth eto hanner awr wedi cael dŵr. Edrych ymlaen at eu gweld nhw’n blodeu… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Mor Ffol – Diffiniad

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Gomer ar eich gwyliau / Gomer on your holidays 2019

Mae gwyliau’r haf yn prysur nesáu ac mae pawb yn Gwasg Gomer wedi dechrau paratoi at fynd ar eu gwyliau. Ond mae un peth sydd wastad yn fwy anodd nag unrhyw beth arall… Sut ar wyneb y ddaear wyt ti’n dewis pa lyfrau i fynd â chi i ffwrdd? Yn lwcus, dan ni wedi rhoi…

The post Gomer ar eich gwyliau / Gomer on your holidays 2019 appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen