Archif Dyddiol: 25 Gorffennaf 2019

fel y moroedd : côr yn canu

Dw i heb glywed cymaint o cicada o’r blaen ers i mi symud o Japan. Pan oeddwn i’n blentyn, roeddwn i’n byw yn eu mysg bron yn yr haf oherwydd bod yna nifer o berllannau gellyg ym mhob man yn yr ardal. Roedd yr awyr poeth yn cael ei lenwi gan eu sŵn. El… Parhau i ddarllen

Blog Y Gyfnewidfa Arfer Da: “Y gorau o bresgripsiynu cymdeithasol”

Symptom nid achos yw digartrefedd – dyma ddull wedi’i deilwra i anghenion yr unigolyn. Cyflwynodd Doctor Karen Sankey yn ddiweddar yn ein seminar ar atal derbyniadau diangen i’r ysbyty. Rhoddodd ei chyflwyniad gipolwg go iawn ar fyd cymhleth iawn pobl nad oes ganddynt le i fyw ar hyn o bryd. Gwahoddodd Karen ni i brofi sut maent wedi cynllunio’r gwasanaeth hwn i gefnogi pobl sy’n byw yn yr amgylchiadau hyn. Dyma ein barn am yr hyn a welsom. Yn gweithio ochr yn ochr â Karen i greu’r Hwb oedd Dewi Richards, rheolwr… Read more “Y gorau o bresgripsiynu cymdeithasol” Parhau i ddarllen