Archif Dyddiol: 28 Awst 2019

Morfablog: Llosgi

Cerdd Osian Owen fel Bardd y Mis Radio Cymru

Llun: tân y tu hwnt i reolaeth yn ymledu i fferm ar hyd priffordd ym mwrdeistref Nova Santa Helena yn nhalaith Brasil Mato Grosso.

Ffotograffiaeth gan Joao Laet/AFP/Getty Images, ffeindiwyd a… Parhau i ddarllen

Morfablog: Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019

(Wedi’i gopio o wefan swyddogol XR.) Gŵyl hyfforddi XR i uno Cymru! P’un a ydych chi’n wrthryfelwr profiadol neu’n darganfod XR am y tro cyntaf, ymunwch â ni i ddod at ein gilydd, i gael eich hyfforddi, i drefnu… a chael hwyl! • Hyfforddiant yn y Dull Di-Drais o Weithredu’n Uniongyrchol a Chyfathrebu• Sgyrsiau gan …

Parhau i ddarllen “Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019”

Parhau i ddarllen

Morfablog: “Blogiwr ar newid hinsawdd”

Ces i’r fraint o gael erthygl yn rhifyn cyfredol Y Cymro, ar fy mhrofiadau fel aelod Gwrthryfel Difodiant, y protestiadau yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf, a pham dw i’n meddwl bod rhaid i “bobl normal fel fi” cael ein harestio yn y pen draw. Dyw’r erthygl ddim ar-lein (Y Cymro, natch), ond os chi’n fodlon …

Parhau i ddarllen ““Blogiwr ar newid hinsawdd””

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Prorogio: y Goron ydi rhan o’r broblem

Dylan Iorwerth sy’n pwyso a mesur gambl fawr Boris Johnson Parhau i ddarllen

fel y moroedd : harddwch

Er nad oes golygfeydd gogoneddus fel rhai llefydd yn y byd, mae yna ddigon yn yr ardal yma i mi gael fy nghyfareddu o dro i dro. Wrth i’r haf adael ac mae’r hydref ar y trothwy, roedd y goedwig yn y gymdogaeth yn hardd dros ben y bore ‘ma. Fedr fy ffôn… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pedwar can mlwyddiant

Dyma hi eleni’n bedwar can mlwyddiant geni Morgan Llwyd y llenor o Gynfal yn Ardudwy. Fel awdur rhyddiaith grymus ac arloesol  y cofiwn Morgan Llwyd yn bennaf, y cyntaf yn wir i ysgrifennu llyfrau syniadol gwreiddiol Cymraeg.  Ond yr oedd hefyd yn dipyn o brydydd, a’i gerddi’n adlewyrchu cynnwrf mawr ei oes a’i genhadaeth bersonol […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Ail ddechrau

Mae’n bryd ail afael yn Gronyn wedi seibiant yr haf. Caiff ei gyhoeddi y Sul nesaf, Medi 1 felly. Advertisements Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Brexit – canlyniad hen ragfarnau Prydeinig

Un o’r pethau mwyaf trawiadol – a diddorol mewn rhai ffyrdd – am yr holl fusnes Brexit yma – ydi’r ffaith bod cymysgedd o hen ragfarnau a mytholeg Prydeinig yn elfen greiddiol o’r ffordd mae cefnogwyr Brexit yn rhesymu ac yn rhesymoli eu agweddau. .Yr … Parhau i ddarllen