Archif Dyddiol: 2 Medi 2019

Carl Morris: Meddwl am dermau Cymraeg am ethnigrwydd, hil, ac ati

Mae termau am ethnigrwydd, hil, ac ati, yn bwysig. Mae’n iawn bod pobl yn ystyried sut yn union[…]

The post Meddwl am dermau Cymraeg am ethnigrwydd, hil, ac ati appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Gai Toms a’r Banditos: Orig- Adolygiad gan Huw Dylan Owen

Wyt ti’n hoffi pêl-droed neu reslo? Neu gerddoriaeth? Dyma adolygiad o albwm newydd Gai Toms – gwrando (a darllen!) hanfodol! Do you like football or wrestling? Or music? Here’s a review of Gai Toms’ new album – essential listening! (and reading!) Prin yw albymau cysyniadol yn y Gymraeg. Bu’r Bardd Anfarwol gan y Gentle Good ychydig flynyddoedd yn ôl, Y Dydd Olaf gan Gwenno, Diwrnod i’r Brenin gan Geraint Jarman, ac heb anghofio ail hanner M.O.M. gan Eliffant nôl yn 1979. Wrth i ni lawr-lwytho mwy a mwy o gerddoriaeth… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y murlun

Mae fy merch a’i gŵr wrthi’n paentio’r murlun mwyaf. Wrth oresgyn y lifft anghydweithredol, llwyddon nhw i baentio cymaint fel gweler yn y llun. Heddiw mae’n bwrw glaw. Maen nhw’n medru cael hoe fach. I ffwrdd â nhw i’r Tŷ Gwladwriaeth a’r Amgueddfa Ge… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2019 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Medi 2019, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod. Our next meeting will be held on Wednesday 11th September 2019, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  With politics … Continue reading Parhau i ddarllen