Archif Dyddiol: 10 Medi 2019

fel y moroedd : achlysur llawen

Cafodd dri o bobl eu bedyddio ddydd Sul – un fam ifanc a dau yn eu harddegau. Un o’r ddau oedd merch y gweinidog sydd gan Syndrom Dawn. Rhoddodd hi ei thystiolaeth o flaen y gynulleidfa yn dweud bod hi’n credu yn Iesu Grist a fu farw drosti, ac eisiau … Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – Cefnogi Athrawon a Phobl Ifanc

Mae hunanladdiad yn bwnc anodd iawn ac yn rhy aml mae’n bwnc sy’n croesi meddwl llawer o bobl ifanc, gan gynnwys plant ysgol. Dyna pam, heddiw – ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – rwy’n falch o groesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chanllaw cyntaf erioed i gefnogi athrawon ynghylch hunanladdiad a hunan-niweidio. … Continue reading Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – Cefnogi Athrawon a Phobl Ifanc Parhau i ddarllen

meddwl.org: Diogelwyd: Meddyginiaeth a beichiogrwydd – 3 profiad gwahanol iawn!

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: Meddyginiaeth a beichiogrwydd – 3 profiad gwahanol iawn! appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Prosiect WiciLlên

Rhannu data a gwybodaeth am lenyddiaeth Gymraeg efo’r byd   Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Menter Iaith Môn am yr ail dro, wedi… Darllen Mwy

The post Prosiect WiciLlên appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen