Archif Dyddiol: 10 Medi 2019

meddwl.org: Lansio canllaw ar hunanladdiad a hunan-niwed i gefnogi ysgolion : Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar Hunanladdiad a Hunan-niwed newydd i gefnogi athrawon a gweithwyr proffesiynol sy’n dod i gysylltiad â phobl ifanc yn rheolaidd. Mae’r canllaw’n canolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar a rheoli meddyliau am gyflawni hunan-niwed a hunanladdiad yn ddiogel pan fyddant yn codi. Bydd y canllaw’n darparu ffynhonnell gyflym a hygyrch […]

The post Lansio canllaw ar hunanladdiad a hunan-niwed i gefnogi ysgolion : Llywodraeth Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : achlysur llawen

Cafodd dri o bobl eu bedyddio ddydd Sul – un fam ifanc a dau yn eu harddegau. Un o’r ddau oedd merch y gweinidog sydd gan Syndrom Dawn. Rhoddodd hi ei thystiolaeth o flaen y gynulleidfa yn dweud bod hi’n credu yn Iesu Grist a fu farw drosti, ac eisiau … Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – Cefnogi Athrawon a Phobl Ifanc

Mae hunanladdiad yn bwnc anodd iawn ac yn rhy aml mae’n bwnc sy’n croesi meddwl llawer o bobl ifanc, gan gynnwys plant ysgol. Dyna pam, heddiw – ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – rwy’n falch o groesawu’r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ei chanllaw cyntaf erioed i gefnogi athrawon ynghylch hunanladdiad a hunan-niweidio. … Continue reading Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – Cefnogi Athrawon a Phobl Ifanc Parhau i ddarllen

meddwl.org: Meddyginiaeth a beichiogrwydd – 3 profiad gwahanol iawn!

Dwi’n ‘middle class’ go iawn. Doedd fy ffrinidiau ddim hyd yn oed yn yfed te na choffi tra’n feichiog, sut gallen i gymryd meddyginiaeth? Cyn cwrdd â fy ngŵr a phriodi, roedden i wedi treulio fy ugeiniau mewn cylch o ddechrau, torri lawr, stopio ac yna dechrau eto ar feddyginiaeth i drin iselder a gorbryder. Yn ystod y […]

The post Meddyginiaeth a beichiogrwydd – 3 profiad gwahanol iawn! appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Prosiect WiciLlên

Rhannu data a gwybodaeth am lenyddiaeth Gymraeg efo’r byd   Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Menter Iaith Môn am yr ail dro, wedi… Darllen Mwy

The post Prosiect WiciLlên appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen