Archif Dyddiol: 11 Medi 2019

Y Blog Recordiau Cymraeg: Rhywun Am Hysbysebu?

‘Nôl yn 1983, rhyddhawyd record gan y grwp roc o Fethesda, Maffia Mr. Huws ar y cyd rhwng y grwp a gwyl Pesda Roc. Teitl y record? Hysbysebion. Ariannwyd y record yn rhannol gan werthu gofod hysbysebu ar glawr y record. Roedd y clawr mewn arddull “gatefold”, sef clawr ddwbl, er mai un record oedd […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bethan Gwanas 2019-09-11 19:14:26

Ble’r aeth yr haf? Mae o wedi diflannu a minnau wedi bwriadu gwneud cymaint… ond dyna be sy’n digwydd pan dach chi’n trio gorffen nofel a gweithio mewn maes carafanau yr un pryd. Y bont ger ein gwersyll ni ydi honna yn y llun gyda llaw, ond fis Tachwedd llynedd. Mae ‘na englyn wedi ei […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cofiwn ni

Cofiwn ni nid dim ond y rhai a gafodd eu lladd ac y rhai a roddodd eu bywydau i achub y lleill. Cofiwn ni fod pobl ysgeler yn y byd sydd yn hapus eich llofruddio chi oherwydd eu bod nhw’n eich casáu cymaint. Dyna pam dylen ni fod yn wyliadwrus. Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Gofalu am wenyn y Pierhead: ein staff sy’n gwirfoddoli

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg Awst 2019 Mae Pierhead y Cynulliad wedi bod yn gartref i ddau gwch gwenyn ar y to ers mis Gorffennaf 2018, lle mae tîm bach o staff sy’n gwirfoddoli yn eu monitro ac yn gofalu amdanynt yn rheolaidd. Er gwaethaf eu lleoliad ar … Continue reading Gofalu am wenyn y Pierhead: ein staff sy’n gwirfoddoli Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Hughesovka: Morgannwg a Donetsk

Yn y 1990au daeth datblygiad o bwysigrwydd rhyngwladol sy’n parhau hyd at heddiw.  Dechreuodd ym 1984 sylwodd Mr Iorwerth Rees, un o wirfoddolwyr pybyr cynnar yr Archifau, ar gofnod bedydd mewn cofrestr blwyf yn Nhon-du yn enw Alice Jane (10 mlwydd oed) a Sarah Ann (8 mlwydd oed) merched George Floyd, ffitiwr peiriannau. Cyfeiriad George Floyd […] Parhau i ddarllen