Archif Dyddiol: 24 Medi 2019

meddwl.org: Diogelwyd: Beth yn y byd yw galar patholegol (neu galar cymhleth/hirfaeth)?

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: Beth yn y byd yw galar patholegol (neu galar cymhleth/hirfaeth)? appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Angen, nid dewis, yw’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg

Yr wythnos hon mae Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, yn arwain ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog yn y sector iechyd yng Nghymru. Lleisiau cleifion, teuluoedd a gweithwyr iechyd sydd i’w clywed yn yr ymgyrch yn dweud faint o wahaniaeth all gwasanaeth Cymraeg ei wneud i’r diagnosis, y driniaeth a’r gofal. […]

The post Angen, nid dewis, yw’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : plât lliwgar

I fy mab ifancaf wrthi’n astudio a gweithio’n galed yn y brifysgol, un o’r pethau pleserus sydd yn codi ei galon ydy’r bwyd yn y ffreutur. Cynigir bwyd da o ddewis eang yn ddiweddar. Mae o’n dewis bwyd iachus a’i osod mewn modd hynod o ddeniadol bob tr… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: GWLAD – deg peth y mae angen i chi eu gwybod

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg 1. Beth ydyw? I ddathlu 20 mlynedd o ddatganoli, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal gŵyl GWLAD, sef, pum niwrnod o ddigwyddiadau ym Mae Caerdydd, ac yna tair gŵyl fach yn ystod Hydref 2019. Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau … Continue reading GWLAD – deg peth y mae angen i chi eu gwybod Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Dwy Ddysgwraig y Flwyddyn 2019

Dyma gyfweliadau gyda dwy fenyw sydd wedi ennill prif wobrau eleni- Fiona Collins a Francesca Sciarrillo- ac mae Eirian Wyn Conlan o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gofyn y cwestiynau. Eu henghreifftiau yn gallu ysbrydoli llawer o ddysgwyr eraill! Here are  interviews with two ladies who have won major prizes this year- Fiona Collins and Francesca Sciarrillo- and Eirian Wyn Conlan of the National Centre for Learning Welsh is asking the questions. Their examples can inspire lots of other learners! Fiona Collins- Dysgwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol 2019 Sir Conwy Parhau i ddarllen

shitclic: O’r crud i’r bedd

Pwy sy’n cofio Dr Elen a Glan Hafren? Dramâu sebonllyd S4C yn y 1990au wedi’u gosod yn y gwasanaeth iechyd? Y math o gyfresi oedd yn canolbwyntio ar fisdimanars doctors a nyrsys a’r cleifion, yn fwy na’r damweiniau a ddigwyddai y tu ôl i’r camera gan n… Parhau i ddarllen