Archif Dyddiol: 26 Medi 2019

meddwl.org: Ffion Dafis isio trafod alcohol…

Ddwy flynedd yn ôl, mi wnes i ysgrifennu dwy ysgrif yn fy nghyfrol ‘Syllu ar walia’  yn myfyrio ar fy mherthynas gymhleth efo alcohol a pham nad ydw i’n gallu torri y llinyn bogail rhyngof fi a’r hylif. Dyma’r ysgrifau gafodd yr ymateb cryfaf o’r holl ddarnau oedd yn y llyfr ac mi gefais fy […]

The post Ffion Dafis isio trafod alcohol… appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : aderyn nofio

Mae’n amser i’r tŷ gael paent newydd. Fe wnaeth Kurt y gwaith mwy na deg mlynedd yn ôl. Dw i a’r gŵr eisiau cadw’r un lliwiau, sef glas ysgafn gyda melyn ysgafn o gwmpas y ffenestri. Mae gan y siop enwau braf ar eu cyfer nhw – swimming ar gyfer y glas,… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tîm sy’n dod o’r graig

Apêl am ‘gefnogaeth’ gan lywydd Clwb Pêl-droed Amaturiaid y Blaenau
Heb os rwy’n tybio fod pawb yn y Blaenau a’r cylch wedi clwad am dymor llwyddianus CP yr Amaturiaid cyn yr haf – nid yn unig wedi gorffen y tymor yn yr ail safle yn y gynghrair, ond he… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: @techiaith yn ennill gwobr RCSLT!

Neithiwr yn seremoni gwobrwyo’r Royal College of Speech and Language Therapists derbyniodd Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wobr Giving Voice Award am eu gwaith yn datblygu Lleisiwr, project i greu lleisiau synthetig personol i gleifion sydd ar fin colli eu gallu i siarad o ganlyniad i gyflyrau megis Clefyd Niwronau Echddygol a Chanser y Gwddf. […]

The post @techiaith yn ennill gwobr RCSLT! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen