Archif Dyddiol: 1 Hydref 2019

Y Blog Recordiau Cymraeg: Camgymeriadau

Un o’r pethau sydd wastad yn ddeniadol i gasglwyr ydi dod o hyd i fersiynnau gwahanol neu fersiynnau gwallus o recordiau. ‘Does yna ddim gymaint a hynny o enghreifftiau parod o hyn ar recordiau Cymraeg, ond dyma rhyw un neu ddau. I’r rhan fwyaf o bobl, mi fydd y rhain yn ddibwys a dim mwy […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Pwy oedd Telynog?

Thomas Evans (TELYNOG; 1839–65) Cornel Lôn Eben, Aberteifi Amser maith yn ôl,  er i fi gerdded heibio’r gofeb yma sawl gwaith y dydd – doedd fawr o syniad gyda fi pwy oedd Telynog na Ossian Dyfed. Dyw’r plac ddim yn datgelu rhyw lawer. Dim hyd yn oed enw llawn y bobl. Yn ddiweddarach y sylweddolais […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : menywod sydd yn paentio

Mae fy merch newydd ddechrau paentio murlun, ei 18fed, yn San Dieo ymysg Ladies Who Paint. Gan mai ar gyfer menywod ydy’r achlysur, dydy ei gŵr ddim yn medru ei helpu’r tro ‘ma. Darparwyd gwirfoddolwyr i’r artistiaid i gyd. Un o Falaysia sydd yn helpu … Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Hydref 2019 October Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Iau 10ed Hydref 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod. Our next meeting will be held on Thursday 10th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s … Continue reading Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Amser newid?

Erthygl gan Fferyllfa Moelwyn
Mae’r byd yn newid, ac nid oes dim fel bu unwaith.  Ni chaiff ein gwastraff ei ail-gylchu’n ddigonol.  Credir fod 18 biliwn pwys o blastig yn llifo i’r cefnforoedd yn flynyddol.  Mae hyn yn cyfateb i 5 bag siopa o wastraff… Parhau i ddarllen