Archif Dyddiol: 16 Hydref 2019

Llafar Bro: A bu goleuni

CYFRES ‘GWAITH’
Mae dod i ddiwedd tair mlynedd mewn prifysgol yn uchafbwynt pwysig i gyfnod hir  o ddysgu ac astudio, ac  yn drothwy allweddol i gyfnod newydd ym mywyd rhywun, wrth symud ymlaen i fyd gwaith. Bu Llafar Bro yn holi Llio Davies o Drawsfyn… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Arddangosfa Sain.

Wedi bod ar ymweliad fer â Chanolfan Sain yn Llandwrog heddiw, i weld Arddangosfa 50 Sain. Diolch yn fawr i’w derbynydd am y croeso. Mae yna dipyn i’w weld, boed yn luniau, hen offer stiwdio, copïau o hen lythyrau, cloriau hen recordiau a gwybodaeth. Diddorol iawn – efallai y byddaf am ymweld eilwaith rhywbryd i […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fodmap

Des i ar draws FODMAP ar ddamwain ar y we. Roeddwn i’n dioddef o broblemau’r stumog yn ddiweddar. Wedi darllen nifer o erthyglau ar y pwnc, dw i’n amau mai hwn ydy’r tramgwyddwr. Dw i’n teimlo’n well ar ôl osgoi’r bwyd sydd gan FODMAP uchel. Yr unig si… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Pam y dylai bod dysgu yn rhan o wneud

Clawr llyfr ‘What goes around: A London cycle courier’s story’ gan Emily ChappellRydw i newydd ddarllen am brofiadau Emily Chappell fel cludwr yn Llundain. Mae seiclo yn gamp ar gyfer dynion gwyn fel arfer, felly mae’n wych cael disgrifiad o fywyd ar y… Parhau i ddarllen

shitclic: Pen-blwydd hapus, Pobol!

Mae cyfres sebon hyna’r BBC ar y teledu – mewn unrhyw iaith – yn 45 mlwydd oed. Naw wfft i’r cocnis, Cwmderi sy’n ben! Ac ar ôl deall hynny, dyna glicio wedyn PAM mae yna gymaint o fynd ar Pobol y Cwm ar hyn o bryd. Ffrwydrad nwy yn y Salon (voodoo’r C… Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: Dyddlyfr y Bachan Main 2019-10-16 12:02:00

BARNWYR SBAEN YN CARCHARU ANNIBYNIAETHWYR O GATALANIAIDHeb ysgrifennu ers dros flwyddyn a hanner. Felly dyma ddalen fach o lyfr nodiadau’r Bachan Main.Dydd Llun y bedwerydd ar ddeg o fis HydrefF9844Am ryw naw o’r gloch cyhoeddwyd y dedfrydau i’r Catala… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Adroddiadau Damweiniau Angheuol

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen