Archif Dyddiol: 17 Hydref 2019

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwobrau Gwerin Radio 2

Bob blwyddyn, mae Radio 2 yn cynnal y digwyddiad hwn er mwyn dathlu’r gorau o gerddoraeth gwerin. Eleni, cafodd ei gynnal ym Manceinion a’i ddarlledu’n fyw ar y radio. Cafodd nifer o grwpiau ac unigolion o Gymru eu henwebu. Enwebwyd Gwilym Bowen Rhys yn y categori “Canwr Gwerin Y Flwyddyn”. Y ddeuawd Catrin Finch a […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Forrest Gump

Mae’r blog yma’n weddol newydd, felly dwi heb gael llawer o gyfle am rant eto! Gobeithio na fydd gormod, achos 99% o’r amser dim ond pethau da sy’n dod o redeg i mi…ond mae ‘na ambell pet hate dwi’n siŵr fydd yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi troedio’r palmant am ryn fach. Ac feParhau i ddarllen “Forrest Gump” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Forrest Gump

Mae’r blog yma’n weddol newydd, felly dwi heb gael llawer o gyfle am rant eto! Gobeithio na fydd gormod, achos 99% o’r amser dim ond pethau da sy’n dod o redeg i mi…ond mae ‘na ambell pet hate dwi’n siŵr fydd yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi troedio’r palmant am ryn fach. Ac fe […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwahoddiad

Ces i fy ngwahodd unwaith eto gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld gêm yn yr un tafarn yn Tokyo:”Cynigiodd y perchennog clên fargen arbennig i’r aelodau – nid dim ond seddau neilltuedig, ond nomihodai cwrw, sef yfed cymaint y mynnwch am bris o 3,000 y… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cynnydd Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae wedi bod yn hanner tymor prysur wrth i Ysgol Gatholig Crist y Gair agor ei drysau i ddisgyblion ar y 6ed o Fedi. Mae’r ysgol newydd wedi disodli ysgol gynradd Ysgol Mair ac ysgol uwchradd Gatholig Bendigedig Edward Jones a bydd yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion amser llawn rhwng 3-11 a 500 […] Parhau i ddarllen