Archif Dyddiol: 22 Hydref 2019

Y Blog Recordiau Cymraeg: Ymweliad â Sain

Wedi ymweld â chwmni Sain y pnawn ‘ma, dwi wedi derbyn dipyn go lew o wybodaeth i lenwi’r bylchau yn y Ddisgyddiaeth. Dwi’n arbennig o ddiolchgar i Rhian Eleri, am y croeso ac am helpu fi hefo lot o wybodaeth oedd yn newydd i mi, ac i’r Prif Weithredwr Dafydd Roberts am y caniatad i […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ruth ym mhedair iaith

Wrth wrando ar gyfres astudiaeth Llyfr Ruth ar y we (yn Saesneg,) penderfynais wrando ar yr un rhan yn yr ieithoedd dw i’n eu deall, sef Cymraeg, Eidaleg a Japaneg. Mae’n wych bod nhw ar gael yn hawdd. Roedd yn hynod o ddiddorol clywed yr un stori yn y… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cytundeb dim newid, yn newid dim

Dylan Iorwerth yn ystyried oblygiadau’r cytundeb newdd ar Brexit Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Adroddiadau am Anafiadau, Glofa’r Cwm

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Josh Griffiths yn dal y llygad yng Nghanada

Mae cyfnod marathons yr hydref yn ei anterth, a gyda Dewi Griffiths yn canolbwyntio ar wella o salwch dirgel sydd wedi difetha ei dymor, aelod arall o Harriers Abertawe sy’n arwain y ffordd ymysg y Cymry. Roedd Josh yn rhedeg yn y Scotiabank Toronto Waterfront Marathon yng Nghanada echddoe, ac fe gafodd ddiwrnod llwyddiannus yn […] Parhau i ddarllen

shitclic: Nit i Dia

Mae Barcelona yn y newyddion yn gyson dyddiau hyn – am y rhesymau anghywir. Mae strydoedd y ddinas yn berwi o densiwn rhwng protestwyr a heddlu’r wladwriaeth, yn dilyn penderfyniad uchel lys Sbaen i garcharu deuddeg o wleidyddion Catalunya yn sgil y re… Parhau i ddarllen