Canlyniadau Chwilio: plaid

Dyddlyfr y Bachan Main: Dyddlyfr y Bachan Main 2019-10-16 12:02:00

BARNWYR SBAEN YN CARCHARU ANNIBYNIAETHWYR O GATALANIAIDHeb ysgrifennu ers dros flwyddyn a hanner. Felly dyma ddalen fach o lyfr nodiadau’r Bachan Main.Dydd Llun y bedwerydd ar ddeg o fis HydrefF9844Am ryw naw o’r gloch cyhoeddwyd y dedfrydau i’r Catala… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pedwar cwestiwn

Mae’n debyg y dylid dweud rhywbeth am ferw San Steffan, cynllun diweddaraf Boris, y ‘garreg sa’ draw’ (sef y Northern Ireland Backstop) a phethau felly. Ond heddiw, peth sy’n nes atom ac yn arswydus o bwysig. Dyfynnaf grynodeb GOLWG: ‘Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am unigolyn neu sefydliad i gynnal asesiad o beth fyddai effeithiau […] Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Hydref 2019 October Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Iau 10ed Hydref 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod. Our next meeting will be held on Thursday 10th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s … Continue reading Parhau i ddarllen