Archif Misol: Hydref 2019

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Adroddiadau am Anafiadau, Glofa’r Cwm

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Josh Griffiths yn dal y llygad yng Nghanada

Mae cyfnod marathons yr hydref yn ei anterth, a gyda Dewi Griffiths yn canolbwyntio ar wella o salwch dirgel sydd wedi difetha ei dymor, aelod arall o Harriers Abertawe sy’n arwain y ffordd ymysg y Cymry. Roedd Josh yn rhedeg yn y Scotiabank Toronto Waterfront Marathon yng Nghanada echddoe, ac fe gafodd ddiwrnod llwyddiannus yn […] Parhau i ddarllen

shitclic: Nit i Dia

Mae Barcelona yn y newyddion yn gyson dyddiau hyn – am y rhesymau anghywir. Mae strydoedd y ddinas yn berwi o densiwn rhwng protestwyr a heddlu’r wladwriaeth, yn dilyn penderfyniad uchel lys Sbaen i garcharu deuddeg o wleidyddion Catalunya yn sgil y re… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llun instagram

Mae cwsmeriaid Morinoen (siop te mae fy merch yn gweithio ynddi yn Tokyo) yn postio lluniau’r bwyd at Instagram yn aml. Wrth weld un ohonyn nhw, sylwodd mai hi a baratoist y ddysgl o warabi mochi hwnnw (cacen rhedyn gyda phowdwr te gwyrdd melys.) Roedd… Parhau i ddarllen

Gronyn: Hevrin Khalaf

Roedd Hevrin Khalaf yn gwbl ddieithr i mi.  Wyddwn i ddim amdani nes i mi glywed ei bod wedi ei lladd. Gwraig ifanc 35 mlwydd oed oedd y gwleidydd Cwrdaidd hon a lusgwyd o’i char a’i lladd yng ngogledd Syria gan luoedd a noddir yn ôl pob tebyg gan Lywodraeth Twrci. Fel gwleidydd, roedd Hevrin […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hwrê!

Da iawn! Da iawn, hogia! Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Gwilym Bowen Rhys- Arenig: Adolygiad gan Huw Dylan Owen

Sut all canwr gwerin ifanc fod yn hen law, dwch?  Mae’n amhosibl, ac eto dyna’n union yw Gwilym Bowen Rhys yn y byd gwerin Cymraeg. Ac yntau newydd dderbyn enwebiad ar gyfer gwobrau gwerin Radio 2 mi ddychmygwn ei fod ar frig ton go wyllt ar hyn o bryd. Ei albwm ddiweddaraf yw’r casgliad Arenig a ryddhawydd ar label Sbrigyn Ymborth haf eleni (2019).  Mynydd ym Meirionnydd yw’r Arenig a darlun ysgubol o hwnnw sydd yn harddu’r clawr, a’r Arenig sydd hefyd yn ein harwain at dipyn o ddiweddglo ar… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Byd gwaith

Wrth deithio yn ôl ar y trên o Ŵyl y Cyrion yng Nghaeredin, ar ôl mwynhau sgiliau cantorion, actorion, comedïwyr, dawnswyr a gymnastwyr o bedwar ban y byd, bu Dewi Lake, Pennaeth Ysgol y Moelwyn yn pendroni ar y cwestiwn hwnnw y dylai pawb sy`n ymwneud… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Diffyg blogio a ffwng Hydref

Dwi ddim yn coelio bron fy mod heb gyfrannu i’r blog yma ers mis Medi!  Ond mae’r tystiolaeth ar y cyfrifiadur.  Beth bynnag, mae’r tywydd wedi newid yn llwyr ers rywbryd ar ddechrau mis Hydref, gyda’r glaw a odd wir angen yn d… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cyfatebiaeth Casetiau.

Wedi gweld eitem fach yn Arddangosfa 50 Sain, dyma benderfynu rhoi manylion y drefn rhifo casetiau wmni Sain lawr ar gof a chadw. Mae perthynas rhwng trefn rhifo recordiau feinyl a chasetiau cwmni Sain, ond perthynas nad yw’n hollol amlwg ar adegau. Wedi cyhoeddi y caset cyntaf (C500, Y Tebot Piws, 1973) ‘doedd y rhifau […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : reuben

Mae Reuben, ci fy merch hynaf yn hoff iawn o fy ngŵr, oherwydd ei fod o (y gŵr, nid Reuben) yn mynd â fo (Reuben) am dro bob tro bydd y gŵr yn ymweld ein merch yn Norman. Pan ddwedodd fy merch wrth Reuben ddoe fyddai Papa yn dod, aeth Reuben yn syth i’… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : wafflau

Fe wnes i wafflau heddiw. Dw i’n ceisio dyfeisio’r rysáit bara gorau i mi fwyta heb gael problemau stumog. Pob tro dw i’n ffeindio rhywbeth o’i le. Dw i’n credu bod y rhain yn llawer gwell. Defnyddio haearn waffl oedd yn syniad da, yn lle padell. Bydda… Parhau i ddarllen

Carl Morris: Gwefan Settled: helpu pobl gydag ymgeisiadau statws preswylydd sefydlog

Dw i wedi adeiladu gwefan i elusen newydd sbon o’r enw Settled. Mae’r elusen yn helpu pobl sydd[…]

The post Gwefan Settled: helpu pobl gydag ymgeisiadau statws preswylydd sefydlog appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwerthiant Gorau.

Mae’n swyddogol mai Trebor Edwards yw’r artist a werthodd fwyaf o recordiau Cymraeg i gwmni Sain. Yn ôl y cwmni, mae Trebor wedi gwerthu dros 155,000 o recordiau, casetiau a chryno-ddisgiau ar label Sain yn yr hanner can mlynedd ers sefydlu y cwmni. Bu Trebor yn sgwrsio hefo Aled Hughes ar Radio Cymru bore ddoe. […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwerthiant Gorau.

Mae’n swyddogol mai Trebor Edwards yw’r artist a werthodd fwyaf o recordiau Cymraeg i gwmni Sain. Yn ôl y cwmni, mae Trebor wedi gwerthu dros 155,000 o recordiau, casetiau a chryno-ddisgiau ar label Sain yn yr hanner can mlynedd ers sefydlu y cwmni. Bu Trebor yn sgwrsio hefo Aled Hughes ar Radio Cymru bore ddoe. […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwerthiant Gorau.

Mae’n swyddogol mai Trebor Edwards yw’r artist a werthodd fwyaf o recordiau Cymraeg i gwmni Sain. Yn ôl y cwmni, mae Trebor wedi gwerthu dros 155,000 o recordiau, casetiau a chryno-ddisgiau ar label Sain yn yr hanner can mlynedd ers sefydlu y cwmni. Bu Trebor yn sgwrsio hefo Aled Hughes ar Radio Cymru bore ddoe. […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwerthiant Gorau.

Mae’n swyddogol mai Trebor Edwards yw’r artist a werthodd fwyaf o recordiau Cymraeg i gwmni Sain. Yn ôl y cwmni, mae Trebor wedi gwerthu dros 155,000 o recordiau, casetiau a chryno-ddisgiau ar label Sain yn yr hanner can mlynedd ers sefydlu y cwmni. Bu Trebor yn sgwrsio hefo Aled Hughes ar Radio Cymru bore ddoe. […] Parhau i ddarllen

Carl Morris: Nodiadau ar ffilm The Farewell

Nodiadau bach sydyn i ddweud bod y ffilm hon yn brydferth iawn. O’n i’n ystyried postio’r treilar yma[…]

The post Nodiadau ar ffilm The Farewell appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 NOFEL I’W DARLLEN YR HYDREF HWN

Yr hydref. Y nosweithiau’n tynnu mewn a’r dail yn crino…tymor dweud hwyl fawr i’r haf…a chyfle arbennig i swatio’n glud gyda chlamp o nofel dda!

Dyma ddewis 5 nofel newydd sbon i hydref 2019! Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mynediad at fancio yng Nghymru [Infographic]

Ydych chi wedi sylwi ei bod yn mynd yn anoddach dod o hyd i fanc neu beiriant codi arian pan fyddwch chi angen un? I ddechrau, collodd Cymru 43% o’i changhennau band rhwng mis Ionawr 2015 a mis Awst 2019. Cyfanswm o 239 at ei gilydd. Ar ben hynny, mae 10% o’n peiriannau codi arian … Continue reading Mynediad at fancio yng Nghymru [Infographic] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Digon o waith

Ar rywbeth arall yr oeddwn wedi meddwl sgrifennu heddiw, ond trawyd fy llygad gan hysbyseb tudalen lawn yn GOLWG gan Brifysgol Aberystwyth, ‘sefydlwyd … yn 1872’ (cywiriad bach i ddechrau, 2007). Yn y gyfrol WELE WLAD, a hysbysebais y tro diwethaf, fe welir cyfweliad a wnaed â’r Athro W.J. Gruffydd yn 2013 ac a ymddangosodd […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwobrau Gwerin Radio 2

Bob blwyddyn, mae Radio 2 yn cynnal y digwyddiad hwn er mwyn dathlu’r gorau o gerddoraeth gwerin. Eleni, cafodd ei gynnal ym Manceinion a’i ddarlledu’n fyw ar y radio. Cafodd nifer o grwpiau ac unigolion o Gymru eu henwebu. Enwebwyd Gwilym Bowen Rhys yn y categori “Canwr Gwerin Y Flwyddyn”. Y ddeuawd Catrin Finch a […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Forrest Gump

Mae’r blog yma’n weddol newydd, felly dwi heb gael llawer o gyfle am rant eto! Gobeithio na fydd gormod, achos 99% o’r amser dim ond pethau da sy’n dod o redeg i mi…ond mae ‘na ambell pet hate dwi’n siŵr fydd yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi troedio’r palmant am ryn fach. Ac feParhau i ddarllen “Forrest Gump” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Forrest Gump

Mae’r blog yma’n weddol newydd, felly dwi heb gael llawer o gyfle am rant eto! Gobeithio na fydd gormod, achos 99% o’r amser dim ond pethau da sy’n dod o redeg i mi…ond mae ‘na ambell pet hate dwi’n siŵr fydd yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi troedio’r palmant am ryn fach. Ac fe […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwahoddiad

Ces i fy ngwahodd unwaith eto gan Gymdeithas Dewi Sant Japan i weld gêm yn yr un tafarn yn Tokyo:”Cynigiodd y perchennog clên fargen arbennig i’r aelodau – nid dim ond seddau neilltuedig, ond nomihodai cwrw, sef yfed cymaint y mynnwch am bris o 3,000 y… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cynnydd Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae wedi bod yn hanner tymor prysur wrth i Ysgol Gatholig Crist y Gair agor ei drysau i ddisgyblion ar y 6ed o Fedi. Mae’r ysgol newydd wedi disodli ysgol gynradd Ysgol Mair ac ysgol uwchradd Gatholig Bendigedig Edward Jones a bydd yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion amser llawn rhwng 3-11 a 500 […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: A bu goleuni

CYFRES ‘GWAITH’
Mae dod i ddiwedd tair mlynedd mewn prifysgol yn uchafbwynt pwysig i gyfnod hir  o ddysgu ac astudio, ac  yn drothwy allweddol i gyfnod newydd ym mywyd rhywun, wrth symud ymlaen i fyd gwaith. Bu Llafar Bro yn holi Llio Davies o Drawsfyn… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Arddangosfa Sain.

Wedi bod ar ymweliad fer â Chanolfan Sain yn Llandwrog heddiw, i weld Arddangosfa 50 Sain. Diolch yn fawr i’w derbynydd am y croeso. Mae yna dipyn i’w weld, boed yn luniau, hen offer stiwdio, copïau o hen lythyrau, cloriau hen recordiau a gwybodaeth. Diddorol iawn – efallai y byddaf am ymweld eilwaith rhywbryd i […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fodmap

Des i ar draws FODMAP ar ddamwain ar y we. Roeddwn i’n dioddef o broblemau’r stumog yn ddiweddar. Wedi darllen nifer o erthyglau ar y pwnc, dw i’n amau mai hwn ydy’r tramgwyddwr. Dw i’n teimlo’n well ar ôl osgoi’r bwyd sydd gan FODMAP uchel. Yr unig si… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Pam y dylai bod dysgu yn rhan o wneud

Clawr llyfr ‘What goes around: A London cycle courier’s story’ gan Emily ChappellRydw i newydd ddarllen am brofiadau Emily Chappell fel cludwr yn Llundain. Mae seiclo yn gamp ar gyfer dynion gwyn fel arfer, felly mae’n wych cael disgrifiad o fywyd ar y… Parhau i ddarllen

shitclic: Pen-blwydd hapus, Pobol!

Mae cyfres sebon hyna’r BBC ar y teledu – mewn unrhyw iaith – yn 45 mlwydd oed. Naw wfft i’r cocnis, Cwmderi sy’n ben! Ac ar ôl deall hynny, dyna glicio wedyn PAM mae yna gymaint o fynd ar Pobol y Cwm ar hyn o bryd. Ffrwydrad nwy yn y Salon (voodoo’r C… Parhau i ddarllen

Dyddlyfr y Bachan Main: Dyddlyfr y Bachan Main 2019-10-16 12:02:00

BARNWYR SBAEN YN CARCHARU ANNIBYNIAETHWYR O GATALANIAIDHeb ysgrifennu ers dros flwyddyn a hanner. Felly dyma ddalen fach o lyfr nodiadau’r Bachan Main.Dydd Llun y bedwerydd ar ddeg o fis HydrefF9844Am ryw naw o’r gloch cyhoeddwyd y dedfrydau i’r Catala… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Adroddiadau Damweiniau Angheuol

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Penwythnos hanesyddol y marathon

Fuodd yna erioed benwythnos mwy cofiadwy yn hanes rhedeg marathon? Anodd iawn cystadlu dwi’n tybio wrth i ddau redwr o Kenya greu hanes dros 26.2 milltir yn Fienna a Chicago. Rhaid dechrau yn Fienna fore Sadwrn, ac ro’n i allan yn rhedeg yn gynnar er mwyn bod nôl adre mewn da bryd i wylio ymgais […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ lego

Mae’r gwaith paentio newydd orffen. Doeddwn i ddim yn hoffi’r lliw melyn gyntaf, ond dw i’n mynd yn gyfarwydd â fo’n barod. Fe allech chi ei alw’n dyrmerig, yn hytrach nag ocr. Mae’r plant yn hoffi’r olwg newydd hwnnw. Enwodd un ohonyn nhw fo’n Dŷ… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Democratiaeth: hen gelain farw erioed

Yn yr erthygl hwn, mae anarchwaethus yn ymateb i drafodaeth am ddemocratiaeth a gafwyd ar wefan ac ym mudiad newydd Undod. Cynigir yn ysbryd solidariaeth cyng cynhadledd Undod yn Aberystwyth mis hwn. Y Sanctaidd Air Bu dipyn o son yn ddiweddar am yr hen sanctaidd air: Democratiaeth. Gwelwn yr adain-dde newydd yn hawlio ei hystyr, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llwybr y corwynt

Mae’r corwynt nerthol wedi mynd yn gadael mwy na 50 o bobl yn farw. Mae’r teulu’n ddiogel er bod o’n pasio agos iawn i lefydd maen nhw’n byw. Dangosodd fy merch ar y map ei lwybr yn llinell goch a’i fflat a fflat ei nain yn gylchoedd melyn. Parhau i ddarllen

shitclic: Diolchgarwch dramatig

Mae’n dymor diolchgarwch i’r capelwrs o’ch plith, cyfnod traddodiadol i ganu “deuwn ger dy fron yn awr” i ddiolch am y cynhaeaf, a sawl set fawr wedi’i haddurno â basgedaid o ffrwythau, llysiau a bara beunyddiol. Ac mae’n gyfnod ffrwythlon iawn i ni Ly… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Poster 50 Sain a Gostyngiad.

Mae poster 50 Sain wedi cyrraedd ac yn rhoi ychydig o liw ar y wal wen yn y ty ‘ma. Mae’n dod mewn tiwb cardfwrdd tua 5cm ar draws, sydd ychydig yn rhy fawr i fynd trwy’r blwch llythyrau. Dim ond £5 oddi wrth Sain, cynnwys cludiant i’r D.U. Fel cam pellach i ddathlu’r hanner […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Poster 50 Sain a Gostyngiad.

Mae poster 50 Sain wedi cyrraedd ac yn rhoi ychydig o liw ar y wal wen yn y ty ‘ma. Mae’n dod mewn tiwb cardfwrdd tua 5cm ar draws, sydd ychydig yn rhy fawr i fynd trwy’r blwch llythyrau. Dim ond £5 oddi wrth Sain, cynnwys cludiant i’r D.U. Fel cam pellach i ddathlu’r hanner […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Holl Hwyl y Ffair

Yn gynharach eleni cyhoeddodd Dalen Newydd Llythyr Gildas a Dinistr Prydain. Oedd, roedd hi’n flêr ym Mhrydain y chweched ganrif. Bellach, dyma inni Wele Wlad: Ysgrifau ar Bethau yng Nghymru. Ydi mae hi’n flêr yng Nghymru’r unfed ganrif ar hugain.  Ond yng nghanol y llanast – ac yn wir o’i herwydd – mae tipyn o […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : da iawn eto, hogia!

Ces i fy ngwahodd gan Gymdeithas Dewi Sant Japan ddoe i weld y gêm gyda’i haelodau mewn tafarn yn Tokyo! Parhau i ddarllen

Gronyn: Potes Potus

Mae’r ddau’n ddigon tebyg i’w gilydd: dim ond un llythyren o wahaniaeth sydd rhwng y ddau air. Math o gawl ydi potes; ystyr arall iddo yw llanast. Mae’r syniad o ‘wneud cawl o bethau’ yn cyplysu’r ddau ystyr. Digon tebyg yw ystyr potus, er nad gair Cymraeg mo hwnnw.  A dweud y gwir, nid gair […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Gair Olaf o Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog

Mewn cyfarfod ar Orffennaf 22 eleni, daethpwyd i’r penderfyniad i ddod ag ymgyrch Pwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty Coffa i ben, a hynny bedair blynedd ar ddeg a mwy ar ôl y cyfarfod cyntaf yn 2005. Yr hyn a arweiniodd at ffurfio’r Pwyllgor yn y lle cyntaf … Parhau i ddarllen

shitclic: "Mae yna bobl clên allan yna"

Am chwarter i hanner nos, 29 Chwefror 2016, cysylltodd Heddlu’r Gogledd â chriw achub mynydd Aberglaslyn. Gofyn am gymorth oedden nhw i chwilio am lanc deunaw oed ar goll. Un o aelodau’r criw oedd Dion Llwyd, a’r hogyn dan sylw oedd ei fab Josh Llwyd-H… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : corwynt rhif 19

Mae’r corwynt mwyaf nerthol ers 60 mlynedd ar Japan ar hyn o bryd. Dw i mewn cysylltiad cyson gyda fy nwy ferch sydd yn byw yn Tokyo. Mae popeth wedi ei ganslo, ac felly rhaid iddyn nhw aros yn eu fflat. Mae hyn yn dda oherwydd bod ganddyn nhw annwyd o… Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynuParhau i ddarllen “Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynuParhau i ddarllen “Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynuParhau i ddarllen “Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Ymdrech 159 Kipchoge – detholiad o ffeithiau a ffactorau pwysig

Dwi fel plentyn ar noswyl Nadolig gymaint ydw i’n edrych ymlaen at weld ymdrech Eliud Kipchoge i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon bore fory. Mae’r ymdrech yn hollti barn, hyd yn oed yn fwy nag oedd ei ymdrech gyntaf, ‘Breaking2’, ar gwrs rasio Monza yn Yr Eidal yn 2017. Mae rhai’n cwestiynu […] Parhau i ddarllen