Archif Dyddiol: 4 Tachwedd 2019

Bethan Gwanas: Seren a Sbarc a Hunllef o Anrheg

Dwi’n berson lwcus iawn – dwi’n un o 10,000 sydd wedi derbyn hwn drwy’r post! Dyma fwy o’r 10,000: Babi Huw Aaron ac Elidir Jones ydi Seren a Sbarc, llyfr gafodd ei ariannu gan Lywodraeth Cymru mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru. Pam? Am ei fod yn hybu dysgu a defnyddio’r Gymraeg drwy rygbi! Ieee! […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dail lliwgar

Dw i’n hoff iawn o ddail lliwgar coed masarn yn yr hydref. Yn anfoddus does dim nifer o’r coed yn y gymdogaeth hon, (does gynnon ni ddim byd) ond mae yna un prydferth dros ben dw i’n ei hedmygu bob tro pan fydda i’n mynd am dro. Mae carped coch melyn o… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Babel gan Ifan Morgan Jones

Nofel ddirgelwch ddarllenadwy a chyffrous, wedi ei lleoli mewn tref ddiwydiannol yn ail hanner y 19eg ganrif.

Mae’r prif gymeriad Sara yn dianc o afael ei thad sy’n weinidog alcoholig, ac yn dod i’r dre, wedi gweld hysbyseb am swydd newyddiadurol yng ngwasg Joseph Glass, dyn busnes rhyddfrydol a golygydd papur newydd Llais y Bobol.

Dyma adolygiad Llŷr Gwyn Lewis o nofel Ifan Morgan Jones, Babel. Parhau i ddarllen