Archif Dyddiol: 15 Tachwedd 2019

Y Blog Recordiau Cymraeg: Derec Brown

‘Dwi wedi bod yn gwrando ar gryno ddisg “Derec Brown – Goreuon” heddiw (Fflach CD290H, 2005). Yn y nodiadau sydd ar y llyfryn clawr y CD, mae yna restr o recordiau Derec Brown dros y blynyddoedd, a mae hyd y rhestr yn gwneud i mi sylweddoli maint cyfraniad Derec Brown i’r byd pop a rocParhau i ddarllen “Derec Brown” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chwant cornetto

Dw i newydd gael cornetto gyda choffi (a baratowyd yn moka.) Rhaid swnio’n hollol gyffredin i’r rhan fwyaf o’r bobl, ond ddim i mi. Ers darganfod bod gen i alergedd FODMAP, roeddwn i’n osgoi glwten, ond ces i fy nhrechu gan chwant cornetto’n ddiweddar … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniadau gwych ar gyfer Bl 1 a 2

Mi ges i ddiwrnod prysur ond hynod ddifyr a phleserus ddoe. I ddechrau, ro’n i wedi cael gwahoddiad i Barti Hud Ysgol Bro Cinmeirch, fy ysgol ‘Cyfaill Darllen.’ Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn hynod brysur yn gwneud pob math o weithgareddau yn seiliedig ar Coeden Cadi ac yn mynd i wisgo […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Blas o Byw yn fy Nghroen: Profiadau pobl ifanc yn ymdopi â chyflyrau hir dymor

“Beth am gyflyrau corfforol? Ble’r oedd y rheiny oll yn cuddio?” dyna mae golygydd Byw yn fy Nghroen, Sioned Erin Hughes, golygydd y gyfrol, yn holi yn ei rhagair i’r gyfrol yma, sy’n cynnwys ymateb 12 o bobl ifainc, rhwng 10 a 26 oed, sydd wedi bod trwy fwy na’u siâr o frwydro a dioddef, a’r ffordd y maent yn ymdopi mewn ffordd bositif ac urddasol. Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ffocws ar Ffotograffiaeth – Eich Casgliad Cenedlaethol o Ffotograffau Cymreig

Efallai na fyddech chi’n disgwyl dod ar draws Richard Burton yn chwarae criced wedi’i wisgo fel Alexander The Great yn y Casgliad Cenedlaethol o Ffotograffau […]

The post Ffocws ar Ffotograffiaeth – Eich Casgliad Cenedlaethol o Ffotograffau Cymreig appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen