Archif Dyddiol: 17 Tachwedd 2019

meddwl.org: Pwysigrwydd ffrindiau

Dwi ‘di trio sgwennu rhwbeth i’r blog yma o’r blaen, ond oni byth yn teimlo’n hollol gyfforddus efo ymestyn allan a rhannu fy stori tan nawr. I fod yn honest, oni byth yn siŵr sut i sgwennu am fy mhrofiadau iechyd meddwl. Felly dwi ddim am wneud hynny. Dwi’n mynd i sgwennu am sut dwi […]

The post Pwysigrwydd ffrindiau appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: 2 lyfr bach Nadolig

Mae Gwasg Carreg Gwalch wedi cyhoeddi dau lyfr bach i blant sy’n addas ar gyfer y Nadolig: Mae ‘Nadolig yn y Cartref’ gan Luned Aaron ar gyfer plant iau, ond yn iawn ar gyfer rhai tua 7 oed hefyd. Math o lyfr adfent ydi o, gyda 24 llun o bethau Nadoligaidd a chwpled i fynd […] Parhau i ddarllen

shitclic: Mwrdro’r Moelwyn

“Awydd mynd i Bounce Below wedyn?”*Addasiad o golofn deledu fisol ‘Y Cymro’Mae’n ddu-bitsh ac yn pistyllio. Tu mewn a’r tu allan. Ac mewn tŷ cyngor ym mro’r llechi, mae dau heddwas yn ymateb i alwad dienw. Gyda dŵr yn diferu o’r llawr cyntaf, mae’r bli… Parhau i ddarllen

shitclic: The Aftermath

On a cold dark October eve, armed with a cuppa and feet up, I was ready for a rare creature on the box. A Wales-set drama shown across the UK. No, not the one with Eve Myles and the irritating soundtrack. Rather, an emotionally charged four-parter abou… Parhau i ddarllen

shitclic: Hap a damwain

Bore Llun braf, ac mae’r ddinas yn drybowndio. Ac mewn cilfach gefn o westy pum seren yn Soho, ger bariau nwdls a mwy o baristas nag sydd raid, mae darn bach o Gymru. Y tu mewn, coffi a choflaid o hacs ac actorion yn ymgynnull mewn sinema glyd. Pawb ym… Parhau i ddarllen

Gronyn: Dosbarth o 63

Does a wnelo’r peth â ni yng Nghymru, ond mentraf gyfeirio ato beth bynnag. Pennawd yr erthygl a ddenodd fy sylw: ‘63 o ddisgyblion mewn dosbarth ysgol gynradd’. Tybiais mai stori oedd hi am ysgol mewn trafferthion ariannol yn gorfodi athrawon a disgyblion i weithio dan amodau amhosibl. Dim o’r fath beth! Ysgol academi lewyrchus […] Parhau i ddarllen