Archif Dyddiol: 18 Tachwedd 2019

Hacio'r Iaith: WordPress 5.3

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress, fersiwn 5.3 wedi ei ryddhau ac yn ymddangos ar fyrddau gwaith gweinyddwyr WordPress ar draws y byd. Dyma’r cyflwyniad: Mae 5.3 yn ehangu ac yn mireinio’r golygydd bloc a gyflwynwyd yn WordPress 5.0 gyda blociau newydd, rhyngweithio mwy greddfol, a gwell hygyrchedd. Mae nodweddion newydd yn y golygydd yn cynyddu […]

The post WordPress 5.3 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cnau pecan

Mae’r gŵr newydd ddarganfod bod yna ddwy goeden pecan ar dir ein heglwys ni. Rhaid eu bod nhw yno am amser hir oherwydd eu bod nhw’n dal iawn, ond chlywais erioed amdanyn nhw. Dyma fo’n casglu’r cnau gwerthfawr. Doedd dim llawer ar ôl. (Mae’n amlwg bod… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Ffestiniog 1898

Erthygl o gyfres Stolpia gan Steffan ab Owain.

Dyma oedd yr unig dro i’r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal yn yr ardal hon yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg … Felly, nid oes dim i’w wneud ond byw ar yr hen … a theithio’n ol i’r flwyddyn 1898 … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Y Menopos ac Iechyd Meddwl

Sut all y menopos effeithio ar iechyd meddwl? Mae’r menopos yn rhan o heneiddio i lawer o bobl. Mae’n rhan naturiol o fywyd – ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn syml bob amser. Gall y menopos effeithio ar ein hiechyd corfforol a meddyliol. Rydym ni’n fwy tebygol o’i weld yn effeithio ar […]

The post Y Menopos ac Iechyd Meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen