Archif Dyddiol: 19 Tachwedd 2019

Sara Louise Wheeler: Limrigio, paentio ac Instagrammio!

Rwyf wedi mynychu’r Eisteddfod Genedlaethol sawl gwaith dros y 23 mlynedd diwethaf – ers i mi ddechrau ymddiddori mewn barddoni; ond haf yma oedd y tro cyntaf i mi deimlo fy mod yn wir yn rhan o’r ŵyl. Er fy mod wedi bod yn ymwybodol o’r cystadlaethau, y babell len a’r pafiliwn, doeddwn i heb […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byw gydag alergedd

Wedi torri allan popeth ar y rhestr waharddedig FODMAP oddi ar fy niet, dechreuais ail gyflwyno un ar y tro er mwyn probi pa fwyd fedra i ei fwyta. Dw i’n gwybod bellach fy mod i’n iawn gyda garlleg, llefrith heb lactos a chaws, . Ar y llaw arall, bydd… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Sut i roi meddylfryd twf ar waith

https://medium.com/media/39cc8ee98ee01abad86b9d37c063082d/hrefMae cysyniad Carole Dweck o Feddylfryd Twf wedi cael ei drafod ym maes addysg ers sbel, ond mae’r cysyniad wedi cael ei drafod llai mewn meysydd eraill.Meddylfryd twf yw ble mae pobl yn medd… Parhau i ddarllen