Canlyniadau Chwilio: plaid

Blog yr Hogyn o Rachub: Darogan 2019: Y drydedd set

ARFONMwyafrif: 92 (0.3%)Mae’n deg dweud y cafodd Plaid Cymru gryn sioc yma y tro diwethaf, gan laesu dwylo wrth i’r bleidlais Lafur gynyddu gan dros 10% i ddod o fewn trwch blewyn i gipio’r sedd. Roedd yn ganlyniad na ragwelsai unrhyw un. Go brin y b… Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Darogan 2019 – Yr ail set o seddi

DELYNMwyafrif: 4,250 (10.8%)Mae Delyn yn y gogledd-ddwyrain yn etholaeth sydd wedi bod ar restr dargedau’r Ceidwadwyr ers sbel erbyn hyn, ond heb lwyddiant hyd yma. Wrth i mi ysgrifennu hwn, mae’r polau’n araf ond yn sicrh yn polareiddio, gyda Llafur … Parhau i ddarllen

Gronyn: Gwirio’r gwir

O’r un stabl wleidyddol y daw Michael Gove a Dominic Raab, ac mae’r ddau mor beryglus â’i gilydd. Nid eu barn am Brexit nac unrhyw un o’r polisïau y maent yn eu cyhoeddi wrth wynebu’r Etholiad Cyffredinol sy’n gwneud i mi ddweud hyn amdanynt ond rhywbeth llawer mwy sylfaenol. Michael Gove a ddywedodd ym mis […] Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Darogan Etholiad 2019 – Yr wyth sedd gyntaf

CANOL CAERDYDDMwyafrif: 17,196 (42.6%)Efallai ei bod yn teimlo’n fyw yn y cof, ond mae’r dyddiau pan edrychai Canol Caerdydd fel y petai’n troi’n barhaol felyn wedi hen fynd. Erbyn hyn mae’n ddegawd bron ers i’r Democratiaid Rhyddfrydol ennill yma mew… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Etholiadol

Dyna’r ymgeiswyr oll yn eu lle, a siawns na ellir mentro sylw neu ddau am yr etholiad – ond gan geisio o hyd osgoi darogan. 1. CLYMBLEIDIAU Rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg, fyddai bod Plaid Brexit wedi ymladd ym mhob sedd drwy Brydain, drwy hynny hollti mwy ar y bleidlais unoliaethol yn […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Wren – Dryw

Weithiau Dryw, weithiau Wren. Sefydlwyd y cwmni recordiau yma fel estyniad o gwmni cyhoeddi Llyfrau’r Dryw, Llandybie, gyda Dennis Charles Rees (“Den The Wren”) wrth lyw y cwmni recordiau. Roedd Dennis Rees yn gweithio i Alun Talfan Davies QC fel rheolwr Llyfrau’r Dryw cyn cymeryd rheolaeth ar adain recordiau’r cwmni. Roedd ganddynt stiwdio recordio ynParhau i ddarllen “Wren – Dryw” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Wren – Dryw

Weithiau Dryw, weithiau Wren. Sefydlwyd y cwmni recordiau yma fel estyniad o gwmni cyhoeddi Llyfrau’r Dryw, Llandybie, gyda Dennis Charles Rees (“Den The Wren”) wrth lyw y cwmni recordiau. Roedd Dennis Rees yn gweithio i Alun Talfan Davies QC fel rheolwr Llyfrau’r Dryw cyn cymeryd rheolaeth ar adain recordiau’r cwmni. Roedd ganddynt stiwdio recordio ynParhau i ddarllen “Wren – Dryw” Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Tachwedd 2019 November Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 20fed Tachwedd 2019. 19:00,  yn y bar yng Nghanolfan Cymry Llundain. Croeso mawr i’n holl aelodau. Ni fydd cyfarfod ym Mis Rhagfyr 2019. Our next branch meeting will be held on Wednesday … Continue reading Parhau i ddarllen