Archif Misol: Ionawr 2020

fel y moroedd : pont waterloo

Dw i newydd archebu DVD Pont Waterloo ar gyfer fy mam (97 oed) yn Japan. Gwelodd hi’r ffilm honno a drosleisiwyd yn Japaneg pan oedd hi’n ifanc, ac roedd hi’n gwirioni arni. Clywais am yr hanes cynifer o weithiau yn y gorffennol. Derbyniodd hi chwaraew… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Y Chwe Gwlad – cyffro’r penwythnos cyntaf

Pedwar prif hyfforddwr newydd, pedwar capten newydd a 46 o chwaraewyr heb gap Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llenwi Cadair

Darllen y bore ’ma fod Prifysgol Rhydychen wedi penodi Athro i’w Chadair Gelteg, a fu, fel ‘cadair Rhŷs’ gynt yn ‘wag … ers amser, a simsan iawn megis.’ Mae Coleg Iesu, fe adroddir, ‘yn falch o ddiogelu datblygiad ysgolheictod Celtaidd am genedlaethau i ddod.’ H.y. tan yr hwrdd nesaf o grintachrwydd ar ran y Coleg […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith

Dwi’n ddarllenwr brwd – ffuglen gan amlaf, ond dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael blas ar nifer o lyfrau ffeithol am redeg.  Nes i drafod rhai ohonyn nhw yn un o’r darnau blog cyntaf i mi gyhoeddi nôl ym mis Medi. Dwi newydd orffen cyfrol am redeg mynydd, ac ar ganol un arall am hanes bywyd rhedwrParhau i ddarllen “Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith

Dwi’n ddarllenwr brwd – ffuglen gan amlaf, ond dros y blynyddoedd diwethaf wedi cael blas ar nifer o lyfrau ffeithol am redeg.  Nes i drafod rhai ohonyn nhw yn un o’r darnau blog cyntaf i mi gyhoeddi nôl ym mis Medi. Dwi newydd orffen cyfrol am redeg mynydd, ac ar ganol un arall am hanes bywyd rhedwrParhau i ddarllen “Adolygiad: Feet in the Clouds – Richard Askwith” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sense and sensibility eto

Penderfynais a fy merch wylio Sense and Sensibility unwaith yn rhagor mewn dau ddiwrnod (yn ystod ei hegwyl cinio.) Gwylion ni’r hanner cyntaf heddiw. Ces i fy nharo eto pa mor hardd ydy’r ffilm a’r gerddoriaeth. Y fersiwn honno (1995) ydy’r gorau. Roe… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Sut mae cymorth ymreolaethol yn edrych?

Rhannodd Kelly Doonan blogbost gwych ar Gymorth Ymreolaethol ar flog Squire to the Giants gyda mi. Rwy’n hoffi’r cysyniad — mae’n gallu ymddangos fel cysyniad sydd wedi’i wneud o ddau beth gwrthgyferbyniol, ond mae gwaith Edward Deci yn dangos y gallan… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Newyddion Common Voice, Ionawr 2020

Cyfraniadau Erbyn hyn mae gwefan Common Voice Cymraeg wedi casglu 79 awr o recordiadau gyda 61 awr wedi eu dilysu. Hyd yma mae 1163 o bobl wedi cyfrannu. *Mae dal angen parhau i gyfrannu, felly rydym yn gofyn i chi gyfrannu ac annog teulu, ffrindiau, cyd-weithwyr, sefydliadau a chwmnïau i gyfrannu.* Byddai’n dda gallu cynyddu’r […]

The post Newyddion Common Voice, Ionawr 2020 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: 200 Tymor Capel Rhiw

Ar achlysur dathlu hanner can mlynedd yn byw a gweithio yng Nghapel Rhiw, cafodd yr artist David Nash fri haeddiannol gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddar.

Cynhaliwyd arddangosfa fawr o’i waith oedd yn cynnwys amrediad cyflawn,… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LibreOffice 6.4

Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau yn cynnwys nifer o nodweddion newydd. Dyma’r manylion: Gweithiwch yn gynt, gyda mathau amrywiol o ffeiliau Mae cydnawsedd â Microsoft Office wedi ei wella’n sylweddol, yn arbennig ar gyfer ffeilia DOCX, PPTX ac Excel 2003 XML. Yn y cyfamser, yn Calc, mae’r perfformiad wedi gwella ar gyfer […]

The post LibreOffice 6.4 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda ar yr ardaloedd allanol yn Ysgol Gatholig Crist y Gair , Y Rhyl. Mae’r gwaith paratoi ar gyfer y cae pob tywydd yng nghefn y safle yn cael ei wneud ar hyn o bryd a bydd y cae newydd wedi’i gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror. Mae gwaith hefyd yn […] Parhau i ddarllen

Y Twll: BTS yn dod a’u themau tywyll i bop De Corea

Mae BTS ar fin rhyddhau eu halbwm newydd, Map of the Soul: 7 mewn toc llai na fis. Falle, fel fi, eich bod chi’n un o filiynau ffans y band pop o Dde Corea yn barod, neu falle’ch bod chi ‘mond wedi clywed amdanyn nhw mewn straeon newyddion sy’n eu trin nhw fel novelty act. … Parhau i ddarllen “BTS yn dod a’u themau tywyll i bop De Corea”

The post BTS yn dod a’u themau tywyll i bop De Corea appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siop de a choffi

“Ti isio panad?” bydda i’n gofyn i’r gŵr sawl tro bob dydd (yn Saesneg yn anffodus.) “Oes” ydy ei ateb bob tro (yn Saesneg.) Fel arfer mae o eisiau te Japaneaidd neu Tseiniaidd, a choffi unwaith neu dwy yr wythnos. Dw i a fy merch yn cael coffi unwaith… Parhau i ddarllen

meddwl.org: BLOG: Rhoi’r gorau i yfed alcohol

Newydd wylio rhaglen Ffion Dafis, DRYCH: Un Bach Arall?’, a dyma’n hanes i o pam dydw i ddim yn yfed alcohol… Mae wedi cymryd 24 blynedd o iselder a gorbryder i fi rhoi’r gorau i yfed alcohol yn gyfangwbwl. Am byth. Gobeithio.  Dwi wedi gwybod ers blynhyddoedd fydde i’n well off petaen i ddim yn […]

The post BLOG: Rhoi’r gorau i yfed alcohol appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr am heneiddio i blant dan 7, llyfr Saesneg OI ac Ysgol Rhiw-bechan.

Mae ‘na ddau lyfr o’r enw Nain Nain Nain yn Gymraeg rŵan, ond mae’r ddau yn wahanol iawn. Yn 2012, cyhoeddodd Sian Eirian Rees Davies ‘Nain! Nain! Nain!’ Mi wnes i flogio amdano eisoes: rhowch ‘2 lyfr ar gyfer plant 6-9 oed’ yn y blwch chwilio (top dde, uwch ben ‘Cofnodion Diweddar’) Yr argraff mae’r […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Cydweithio gyda heleddowen.co.uk…

Rydyn ni’n falch iawn i ddechrau cydweithio gyda heleddowen.co.uk i ddod ag ychydig o hapusrwydd i’ch dydd! Bob dydd Llun byddwn yn rhyddhau dyfyniad positif Cymraeg gyda’r gobaith o wneud i chi wenu, neu i deimlo nad ydych ar eich pen eich hun. Cadwch olwg ar ein cyfryngau cymdeithasol a’r dudalen hon i weld y […]

The post Cydweithio gyda heleddowen.co.uk… appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen gar

Mae ffrind i ni’n gwerthu ei gar. Penderfynodd y gŵr ei brynu ar gyfer i’n mab ifancaf. (Bydd y mab yn ein talu ni’n ôl yn y dyfodol wrth gwrs.) Hen gar ydy o – 1997 Toyota Camry, ond yn rhedeg yn ardderchog. Bydd yn anodd curo’r pris hefyd – $1,500. P… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC

Rhybudd cynnwys: camesgoriad (miscarriage) Mae 1 o bob 6 menyw sy’n colli babi yn ystod cyfnod cynnar ei beichiogrwydd yn profi symptomau hirdymor o straen wedi trawma, yn ôl astudiaeth ddiweddar.  Yn ôl ymchwilwyr, mae ar fenywod angen gofal mwy sensitif a phenodol yn dilyn camesgoriad neu feichiogrwydd ectopig.   Yn yr astudiaeth o 650 […]

The post Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Qualiton

Cwmni recordiau sefydlwyd gan John Edwards yn 1953 a ryddhaodd recordiau yn y 50au a’r 60au (o tua 1958 tan 1965, er y gwelir ambell record ar y label tan yn hwyrach yn y 60au). Y cwmni oedd yn berchen ar y label oedd Cwaliton Records (Wales) Ltd o Bontardawe. Cyhoeddodd y cwmni dros 110Parhau i ddarllen “Qualiton” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : coffi twrcaidd 2

Mae’r coffi sydd gen i yn rhy dywyll i wneud coffi Twrcaidd a dweud y gwir, ac felly prynais bwys o ffa wedi’i rostio’n ganolig yn y dref y bore ‘ma. Gofynnais i’r siopwr i falu’r ffa yn fân iawn. O’r diwedd llwyddais i wneud coffi Twrcaidd yn y sosban… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gwahanol Fersiynau

Wrth gasglu hen recordiau, buan iawn y dewch i sylweddoli y ceir mwy nag un fersiwn o ambell i record. Ar y dechrau, roeddwn yn anelu cael un copi o gymaint o recordiau Cymraeg ag y gallwn. Dros amser deuais i sylweddoli bod ambell i fersiwn o rai recordiau. Er Enghraifft, edrychwch ar recordiau 7Parhau i ddarllen “Gwahanol Fersiynau” Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Cyfri’r diwrnodau tan agor Ysgol Llanfair DC newydd

Mae’r paratoadau terfynol yn cael eu gwneud ar gyfer agor ysgol newydd yn Llanfair DC. Bydd yr ysgol eglwys ddwyieithog newydd yn agor ar ôl hanner tymor Chwefror pan fydd y disgyblion yn symud o’r safle presennol ar Ffordd Wrecsam i’r safle newydd ar dir gyferbyn â Bron y Clwyd. Mae swyddogion y Cyngor wedi […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Lawan Andimi

Mae dros dair mil o filltiroedd a thua deg awr o daith awyren rhyngom a Nigeria yng ngorllewin Affrica. Tair miliwn yw poblogaeth Cymru, ond mae dros 200 miliwn yn byw yn Nigeria. Wn i ddim faint o ieithoedd a siaredir yng Nghymru ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg, ond mae dros 500 o ieithoedd […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Codi’r To

CANTORION YN COFIO CANMLWYDDIANT GENI MERÊD
Daeth tyrfa luosog ynghyd i Gapel Carmel, Tanygrisiau i Gymanfa ‘Codi’r To’.

Er mai yn Ne Meirionnydd, ym mhentref Llanegryn, y ganwyd y canwr, casglwr a hanesydd cerddoriaeth werin Gymreig, Meredydd Evans, … Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Diwrnod ardderchog o Gymraeg

Cefais diwrnod bendigedig ddoe yn y Ganolfan yn LLundain ar cwrs undydd Cymraeg, gyda Gwen (Rice), brenhines y gramadeg, yn diwtor.  Dwi wedi bod yn trio meddwl a myfyrio am pam dwi’n cael cymaint of hwyl a be oedd mor dda.Chwech ohonon ni, cris c… Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Diwrnod yn y sioe redeg

Adolygiad o’r National Running Show yn Birmingham Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byrbryd i adar

Mae’r bwydwr adar diweddaraf yn gweithio’n ardderchog. Dw i’n gosod hadau unwaith bob dydd. Mae’n braf gweld adar gwyllt yn dod ato a mwynhau byrbryd yn ystod y gaeaf. Yn aml iawn clywa’ i’w sŵn tra bydda i ger y bwydwr. Dyma luniau a dynnodd fy merch. Parhau i ddarllen

shitclic: Dal i fyny

Cyfres achlysurol sy’n cynnig pum peth sy’n werth dal i fyny â nhw, yn fy marn fach ddibwys i. Pethau i roi cynnig arnyn nhw os ydi teli arferol yn sobor o sâl.Wisting (BBC Four) Does yna dal ddim pluen o eira eto’r gaeaf hwn, ond roedd penodau cynta’r… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ymweliad

Cafodd fy mam ymwelwr arbennig, sef cyn rheolwr Adran Farchnata Gwesty Gajoen. Aeth at fy mam o’r blaen ar gyfer y cyfweliad teledu, ond mae hi newydd ymddiswyddo’r gwesty, a bydd yn mynd yn ôl at ei thref enedigol. Roedd hi eisiau gweld fy mam un… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: GALW DARLLENWYR IFANC CYMRU!

GALW DARLLENWYR IFANC CYMRU! Ffansi bod yn feirniad answyddogol? Dyma’r cyfle i chi! Dewis y Darllenydd #gwobrautirnanogawards #carudarllen #lovereading Dyma’r hyn mae’r Cyngor Llyfrau newydd ei gyhoeddi: “Ar y panel beirniaid (Gwobr Tir na n-Og) mae nifer o unigolion sydd ag arbenigedd ym maes llenyddiaeth plant, ac er eu bod nhw’n hyfryd ac yn glyfar […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ystadau boneddigion Cymru: Trysorfa o wybodaeth

Am ganrifoedd, roedd cyfran uchel o dir Cymru wedi ei ganoli yn nwylo cyfran gymharol fechan o deuluoedd bonedd. Roedd rhai ystadau yn anferth, er […]

The post Ystadau boneddigion Cymru: Trysorfa o wybodaeth appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones

Rhybudd cynnwys- Problemau bwyta, hunanladdiad, hunan-niweidio (ond dwi’n addo bod hwn yn ddarn sy’n cynnig gobaith!) Pan welais i bod #2019in5words yn trendio ar Twitter,  aeth fy meddwl yn syth i “totally fucked up dumpster fire”, “the government let us down” neu, fel y dywedodd Greta Thunberg mor huawdl, “our house is on fire”. Fodd […]

The post ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llywodraeth Cymru yn dyblu cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl : Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyblu cefnogaeth i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ledled Cymru er mwyn amddiffyn, gwella a rhoi cymorth i iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Gwnaed y cyhoeddiad am y cyllid, a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau sy’n ymwneud â dull gweithredu ysgol gyfan Llywodraeth Cymru i fynd […]

The post Llywodraeth Cymru yn dyblu cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl : Llywodraeth Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Syffragét o Feidrfair?

A oedd menyw a chanddi gydymdeimlad â mudiad y syffragét yn byw yn Feidrfair ym 1911? Rwyf wedi bod yn casglu enwau pobl sy’n gysylltiedig ag Aberteifi ers amser (dros 20,000) ac erbyn hyn rwyf wedi cyrraedd cyfrifiad 1911. O dan y cofnod ar gyfer Palmyra, Feidrfair (tŷ sydd yn dal yno heddiw), wele’r canlynol: […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Cerdded yn yr haul

Cawsom pedair diwrnod o haul braf, o ddydd Sadwrn tan dydd Mawrth, ac yn ffodus, roeddwn wedi trefnu mynd am daith cerdded gyda’m ffrindiau dydd Sul.  Rhaid dweud, dwi’n hoff iawn o ddyddiau haelog yn y gaeaf; mae’r golau mor fendigedig.  A d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eira cyntaf

Codais at fore gwyn heddiw. Eira cyntaf y gaeaf hwn. Mae’n llosgwr logiau ni yn prysur gynhesu’r tŷ ers dyddiau. Roeddwn i’n meddwl mynd i siopa heddiw ond penderfynais beidio; bydda i’n aros yn y tŷ cynnes. Mae yna ddigon o fwyd. Parhau i ddarllen

shitclic: Evans Above!

“All Hollywood wneud acen Gymreig lwyddiannus?” ydi cwestiwn Cymru Fyw ar hyn o bryd.Na.Hyn yn sgil hys-bys ffilm ddiweddar Dolittle, a ffilmiwyd ar Bont y Borth ac sy’n cael ei llywio gan Robert “butty” Downey Jr mewn acen sydd wedi ffw… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Nifer hunanladdiadau ieuenctid yng Nghymru yn ‘sgandal’: BBC Cymru Fyw

Mae plant sydd mewn perygl o ladd eu hunain yng Nghymru yn dal i “syrthio trwy’r bylchau”, yn ôl y Comisiynydd Plant. Dywedodd Sally Holland fod rhai pobl ifanc yn cael eu “bownsio o amgylch y system”, a galwodd am fwy o gydweithio. Daeth y sylwadau wrth i’r elusen atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc, Papyrus, […]

The post Nifer hunanladdiadau ieuenctid yng Nghymru yn ‘sgandal’: BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Gethin Jet

Mae recordiau R-Bennig wedi lansio is-label newydd hwylus, sef Recordiau Sâl. Un o nodweddion y label newydd mae’n debyg yw fod pob deunydd am ddod mewn bag chwdu (heb ei ddefnyddio, gobeithio…). Gethin Jet yw’r artist cyntaf ar y label, hefo traciau am gwmni hedfan Easyjet. Ar y traciau, mae’r cymeriad (aelod o staff EasyjetParhau i ddarllen “Gethin Jet” Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Deunyddiau cyn dyddiad breinio

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Syrcas y frenhiniaeth

Un o’r pethau rhwystredig am y cyhoeddiad bod y Tywysog Harri a Meghan Markle yn ‘camu’n ôl’ o’r rhan fwyaf o’u dyletswyddau brenhinol yw cael fy ngorfodi, fel gweriniaethwr rhonc, i gydymdeimlo ychydig. Mae agwedd y tabloids Llundeinig tuag at Markle … Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cronfa Lawnsio 2020

Er nad ydi hyn yn uniongyrchol i’w wneud â chasglu recordiau, diddorol oedd darllen ar wefan Radio Cymru am y Gronfa Lawnsio, sy’n cynnig arian i berfformwyr o Gymru, i’w helpu i ehangu eu cynulleidfa. I ddyfynnu o’r wefan: “Yn rhan o’r cynllun Gorwelion, mae cronfa Lawnsio yn adnodd sy’n helpu artistiaid neu fandiau talentogParhau i ddarllen “Cronfa Lawnsio 2020” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cronfa Lawnsio 2020

Er nad ydi hyn yn uniongyrchol i’w wneud â chasglu recordiau, diddorol oedd darllen ar wefan Radio Cymru am y Gronfa Lawnsio, sy’n cynnig arian i berfformwyr o Gymru, i’w helpu i ehangu eu cynulleidfa. I ddyfynnu o’r wefan: “Yn rhan o’r cynllun Gorwelion, mae cronfa Lawnsio yn adnodd sy’n helpu artistiaid neu fandiau talentogParhau i ddarllen “Cronfa Lawnsio 2020” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cronfa Lawnsio 2020

Er nad ydi hyn yn uniongyrchol i’w wneud â chasglu recordiau, diddorol oedd darllen ar wefan Radio Cymru am y Gronfa Lawnsio, sy’n cynnig arian i berfformwyr o Gymru, i’w helpu i ehangu eu cynulleidfa. I ddyfynnu o’r wefan: “Yn rhan o’r cynllun Gorwelion, mae cronfa Lawnsio yn adnodd sy’n helpu artistiaid neu fandiau talentogParhau i ddarllen “Cronfa Lawnsio 2020” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : platiau trwydded gyrru

Cyflwynodd ein hannwyl Seneddwr Nathan Dahm fil yn cynnig platiau trwydded gyrru gyda Make America Great Again a Keep America Great arnyn nhw! Bydd rhan o’r elwau’n mynd at helpu’r cyn milwyr. Os bydd y Llywodraethwr yn rhoi ei lofnod ar y bi… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth

Es i i’r Hacathon Hanes diwethaf ac roedd hi’n diwrnod ardderchog ac ysbrydoledig – o ddatblygwyr, pobl data, haneswyr, ymchwilwyr, pobl chwilfrydig, ac eraill yn dod at ei gilydd i geisio canfod dulliau o ddarganfod a chyfleu hanes mewn ffyrdd newydd. Mae trefnwyr yr Hacathon Hanes wrthi eto, yn Aberyswyth y tro hwn, ac wedi […]

The post Dewch i’r Hacathon Hanes, 11 Chwefror 2020, Aberystwyth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

shitclic: Bro

Dwi wrth fy modd efo’r radio hwyr bnawn Sul. Amser diawlio-smwddio a meddwl am becynnau bwyd yr wythnos i ddod. Ac yn y cefndir, lleisiau cyfarwydd y weiarles i’m harwain at amser swper. Mae’r awr a hanner o ddiwylliant solet Dei Tomos a’i westeion amr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : parti yn y nefoedd

Roedd rhaid bod yna barti mawr yn y nefoedd ymysg yr angylion ddoe. Penderfynodd Keith, un o’r ffrindiau newydd, fwrw ymlaen i gyhoeddi ei ffydd yn Iesu Grist gan gael ei fedyddio (yn y cafn buwch arferol.) Roedd o’n arwain bywyd anodd, llawn o gyffuri… Parhau i ddarllen