Archif Dyddiol: 1 Ionawr 2020

fel y moroedd : post blog cyntaf 2020

Blwyddyn Newydd Dda. Tywalltodd y Tad caredig fendith arna i drwy’r flwyddyn y llynedd. Dw i’n gwybod y bydd o’n ei wneud eleni eto. Da yw Duw.Cyn gadael Norman, roedd y plant eisiau brofi traddodiad Japan ar gyfer croesawu blwyddyn newydd, gan fwyta n… Parhau i ddarllen

Analog: Life in 2020

Wasn’t everyone, at some point in upper primary or lower secondary school, tasked with writing an essay about Life In The Future? Today’s one day when some of those predictions come true (and most don’t), so here’s my contribution to … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Bywyd yn 2020

Siŵr iawn bod pawb, rywbryd yn yr ysgol gynradd neu’n gynnar yn yr ysgol uwchradd, wedi cael gwaith cartref ar Fywyd yn y Dyfodol. Y testun wnaeth Mr John osod i ni ym mlwyddyn 5 yn y Dderwen oedd Bywyd … Continue reading Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Blwyddyn Newydd

A dyma ni yn y flwyddyn Newydd.  Dwi wedi gwneud nifer bach o adduniadau eleni, er, dwi’n meddwl mai mis Hydref ydy’r amser gorau – amser ‘mynd yn ol i’r ysgol’ yn hytrach nag yng nghanol y Gaeaf.  Un ohono nhw – a’r prif yn – ydy t… Parhau i ddarllen