Archif Dyddiol: 2 Ionawr 2020

meddwl.org: Pan na ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol – Sara Louise Wheeler

Mae’r ffenomenon o ‘burnout’ yn weddol gyfarwydd i ni gyd erbyn hyn, fel rhan o drafodaethau cyffredinol am iechyd meddwl a llesiant. Yn ei ystyr ehangaf, mae’n golygu effaith negyddol straen, pryder, ac iselder ar ein gallu i weithredu neu berfformio i’n safon arferol, boed hyn yn y gweithle, ein hobïau, ac/ neu ein rôl […]

The post Pan na ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol – Sara Louise Wheeler appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Gwobrau Ffilm y Cookies 2019

Am flwyddyn yn hanes y sinema… dyna fy ymateb wrth lunio fy rhestr 10 uchaf o 2019. Ydy, mae’n Ionawr yr 2il 2020, ond wedi brêc llwyr oddi wrth popeth ond darllen llyfrau, a gwylio teledu Nadolig (Uchafbwynt? Dwy ffilm … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg fawr

Dyma’r anrheg arall a gafodd y gŵr gan ein merch hynaf ni – copi ar gynfas o’i murlun cyntaf a phaentiodd yn Oklahoma City yn 2014. Fortune Favors the Brave ydy’r teitl. Roedd hi’n gwybod bod ei thad yn hoff iawn o’r murlun hwnnw, a phenderfynodd roi c… Parhau i ddarllen