Archif Dyddiol: 9 Ionawr 2020

fel y moroedd : ffarwelio

Aeth fy merch arall yn ôl i Japan. (Adawodd adref am 3 o’r gloch yn y bore.) Cafodd hi wyliau braf yn treulio amser hapus gyda’i theulu a ffrindiau. Mae ganddi alergedd bwyd difrifol, ac felly roedd rhaid paratoi pecyn bwyd ar gyfer y siwrnai. Dim ond … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Awydd sgwennu stori fer, fer?

Cystadleuaeth agored i ferched o bob oed, yn awduron newydd neu brofiadol! Mae’r manylion i gyd yn rhifyn gaeaf Cara ac ar wefan http://www.cara.cymru. Cylchgrawn i ferched ydi Cara, os nad oeddech chi’n gwybod: Y thema yw Adre/Adra/Cartref, gan mai’r wobr yw £100 o nwyddau gwefan Adra. Gwobr gwerth ei hennill! A straeon byr go […] Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Rhoi gwerthoedd ar waith

Treuliais ychydig o amser gyda fy Mam dros ‘dolig. Siaradom ychydig am fy ngwaith i. Mae wastad gen hi ddiddordeb yn y pethau rwy’n dysgu.Roedd fy rhieni i’n nyrsys iechyd meddwl. Mae fy Nhad i’n glyfar iawn ac rwy’n caru siarad ag ef. Mae’n arwr. Fe w… Parhau i ddarllen