Archif Dyddiol: 16 Ionawr 2020

Hacio'r Iaith: Haclediad 82: Brynjury Recovery Blwyddyn Newydd

Blwyddyn newydd dda gan griw’r Haclediad! Neidiwch mewn i ~2awr o epic i groesawu 2020 gyda Bryn, Iestyn a Sioned – byddwn ni’n trafod sut fod camera drws Ring yn rili doji, Sonos yn siwio Google, ac afterparty epic sy DDIM yn siarad am Star Wars Rise of Skywalker, ond sydd sorto yn.

The post Haclediad 82: Brynjury Recovery Blwyddyn Newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Gronyn: Pwyllgor Yr Ofalaeth

Bydd Pwyllgor Blynyddol yr Ofalaeth yn festri Carmel, Llanllechid am 7.00 o’r gloch nos Lun, Ionawr 20, 2020.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : atami

Mae fy merch yn dal i fwynhau ei gwyliau yn Japan gyda’i gŵr. Maen nhw yn Atami am dri diwrnod i ymlacio yn y dŵr poeth enwog, ymweld â’r berllan eirin lle roeddwn i gyda hi a fy mam flynyddoedd yn ôl. Maen nhw’n aros yn yr un gwesty hyd yn oed. Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Hyfforddi marathon – wythnos 1

Peidiwch poeni, dwi dim yn bwriadu cyhoeddi blog wythnosol ynglŷn â fy mharatoadau tuag at redeg Marathon Llundain ddiwedd mis Ebrill.  Wedi dweud hynny, gan mai dyma brif ffocws misoedd y Gwanwyn i mi, mae’n debygol bydd y profiad yn dylanwadu ar ambell ddarn blog mewn ffyrdd gwahanol.  Ond, gan fod y profiad o baratoiParhau i ddarllen “Hyfforddi marathon – wythnos 1” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Hyfforddi marathon – wythnos 1

Peidiwch poeni, dwi dim yn bwriadu cyhoeddi blog wythnosol ynglŷn â fy mharatoadau tuag at redeg Marathon Llundain ddiwedd mis Ebrill.  Wedi dweud hynny, gan mai dyma brif ffocws misoedd y Gwanwyn i mi, mae’n debygol bydd y profiad yn dylanwadu ar ambell ddarn blog mewn ffyrdd gwahanol.  Ond, gan fod y profiad o baratoiParhau i ddarllen “Hyfforddi marathon – wythnos 1” Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Y Microsoft Edge Newydd :-)

Diweddariad *Mae modd diweddaru i’r Microsoft Edge newydd a defnyddio’r rhyngwyneb Cymraeg* Diolch i wefan cymorth Microsoft GB mae rhyngwyneb Cymraeg ar yr Edge newydd. Dyma sut mae ei gael i weithio: Mynd i Settings (clicio ar y byrgyr)>Language>Add language > Dewis y Gymraeg, yna clico ar y Tri dot > Display Microsoft Edge in […]

The post Y Microsoft Edge Newydd 🙂 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Beth ddysgais am Systemau Dysgu Dynol

Sgrifennais gwpl o flogbostau ar elfennau o Systemau Dysgu Dynol yn 2019 — un ar beryglon Rheolaeth Gyhoeddus Newydd, ac un arall ar atebolrwydd sy’n addas i’w bwrpas. Roedd e’n grêt i gael y cyfle i ddysgu mwy am Systemau Dysgu Dynol yn Newcastle. Roe… Parhau i ddarllen