Archif Dyddiol: 19 Ionawr 2020

petroc: Ymateb i erthygl gan Liz Saville-Roberts yn Nation.Cymru

Erthygl dda am annibyniaeth gan Liz Saville-Roberts yn Nation.Cymru,  arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan.  https://nation.cymru/opinion/as-in-scotland-we-need-to-have-a-discussion-about-the-values-of-an-independent-wales/‬ Yn amlwg un o brif fuddion annibyniaeth mewn deddfwriaeth yw cyflymder y gweithredu. Gallai Cymru symud gêr ar drydaneiddio ein holl reilffyrdd. Gallai hefyd roi paneli solar dros bob canolfan siopa y tu allan i’r drefi a gorchuddio meysydd … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Drych o dristwch ofnadwy

Newydd fod yn edrych ar … hyd y gallaf gofio … y rhaglen deledu dristaf a welais erioed, rhifyn o’r gyfres ‘Waliau’n Siarad’ yn dangos Coleg Harlech yn ei gyflwr dirywiedig a lled-adfeiliedig. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf fe ddigwyddodd yma drychineb a thrasiedi, a rhaid ei fod wedi digwydd trwy ofer esgeulustod rhywun […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Wedi ei ddifa

Anodd iawn, iawn yw hi i neb ohonom ddychmygu’r difrod a wnaed ers deufis gan y tannau a fu’n ysu oddeutu 10 miliwn hectar o dir coediog Awstralia. Mae o leiaf 28 o bobl wedi eu lladd, dros 2,000 o dai wedi eu dinistrio, a miloedd o bobl wedi gorfod ffoi o’u cartrefi rhag y […] Parhau i ddarllen