Archif Dyddiol: 20 Ionawr 2020

shitclic: Bro

Dwi wrth fy modd efo’r radio hwyr bnawn Sul. Amser diawlio-smwddio a meddwl am becynnau bwyd yr wythnos i ddod. Ac yn y cefndir, lleisiau cyfarwydd y weiarles i’m harwain at amser swper. Mae’r awr a hanner o ddiwylliant solet Dei Tomos a’i westeion amr… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : parti yn y nefoedd

Roedd rhaid bod yna barti mawr yn y nefoedd ymysg yr angylion ddoe. Penderfynodd Keith, un o’r ffrindiau newydd, fwrw ymlaen i gyhoeddi ei ffydd yn Iesu Grist gan gael ei fedyddio (yn y cafn buwch arferol.) Roedd o’n arwain bywyd anodd, llawn o gyffuri… Parhau i ddarllen