Archif Dyddiol: 23 Ionawr 2020

meddwl.org: ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones

Rhybudd cynnwys- Problemau bwyta, hunanladdiad, hunan-niweidio (ond dwi’n addo bod hwn yn ddarn sy’n cynnig gobaith!) Pan welais i bod #2019in5words yn trendio ar Twitter,  aeth fy meddwl yn syth i “totally fucked up dumpster fire”, “the government let us down” neu, fel y dywedodd Greta Thunberg mor huawdl, “our house is on fire”. Fodd […]

The post ‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Llywodraeth Cymru yn dyblu cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl : Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyblu cefnogaeth i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol ledled Cymru er mwyn amddiffyn, gwella a rhoi cymorth i iechyd meddwl plant a phobl ifanc. Gwnaed y cyhoeddiad am y cyllid, a fydd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi prosiectau sy’n ymwneud â dull gweithredu ysgol gyfan Llywodraeth Cymru i fynd […]

The post Llywodraeth Cymru yn dyblu cefnogaeth am ddull gweithredu ‘ysgol gyfan’ o ran iechyd meddwl : Llywodraeth Cymru appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwibdaith breifat

Aeth fy merch hynaf a’i gŵr i Gajoen, gwesty a thŷ bwyta moethus, hanesyddol yn Tokyo lle’r oedd fy mam yn gweithio ynddo 80 mlynedd yn ôl. Roedden nhw eisiau dringo’r grisiau enwog, ond yn anffodus roedden nhw ar gau ar achlysur tymhorol. Pan ddwedodd… Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Syffragét o Feidrfair?

A oedd menyw a chanddi gydymdeimlad â mudiad y syffragét yn byw yn Feidrfair ym 1911? Rwyf wedi bod yn casglu enwau pobl sy’n gysylltiedig ag Aberteifi ers amser (dros 20,000) ac erbyn hyn rwyf wedi cyrraedd cyfrifiad 1911. O dan y cofnod ar gyfer Palmyra, Feidrfair (tŷ sydd yn dal yno heddiw), wele’r canlynol: […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Cerdded yn yr haul

Cawsom pedair diwrnod o haul braf, o ddydd Sadwrn tan dydd Mawrth, ac yn ffodus, roeddwn wedi trefnu mynd am daith cerdded gyda’m ffrindiau dydd Sul.  Rhaid dweud, dwi’n hoff iawn o ddyddiau haelog yn y gaeaf; mae’r golau mor fendigedig.  A d… Parhau i ddarllen