Archif Dyddiol: 3 Chwefror 2020

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Chewfror 2020 February Meeting

Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 12fed Chwefror am 19:30, Canolfan Cymry Llundain.

Our next branch meeting will be held on Wednesday 12th February at 19:30, London Welsh Centre.

Hope to see you there/Gobeithio eich gweld chi yno.
Parhau i ddarllen

meddwl.org: ‘Lot ddim yn gwybod y gwir am seicosis’ : BBC Cymru Fyw

Mae angen sgwrs agored am seicosis er mwyn chwalu’r stigma o gwmpas y salwch, yn ôl Lauren Buxton. Fe all seicosis achosi rhywun i golli cysylltiad â realiti ac mae symptomau’n gallu cynnwys clywed lleisiau, gweld pethau nad yw eraill yn eu gweld, a phrofi meddyliau paranoiaidd.  “Pryd o’n i’n sâl, byddai’r diwrnod wedi […]

The post ‘Lot ddim yn gwybod y gwir am seicosis’ : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mwynhau cwmni fy merch

Mae fy merch ifancaf adref am wythnosau cyn iddi gychwyn cam nesaf ei bywyd. Gall hi fynd yn ôl i’w swydd dymhorol gyda’r theatr mis nesaf, ond mae hi’n meddwl gweithio yn Japan hefyd fel ei ddwy chwaer. (Mae ganddi ddigon o waith bob dydd yn gweithio … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Bywyd ar ôl colli plentyn – Delyth Jones-Williams

20 mlynedd ers y mileniwm Ugain mlynedd yn ôl ro’n i’n feichiog. Pwy fuasai’n gwybod pa mor greulon allai’r mileniwm fod wedi bod i ni? Fi oedd un o’r rhai lwcus oedd yn cael babi mileniwm, roedd cymaint o froliant am y peth…ond yn anffodus fe gollon ni ein mab lawer yn rhy fuan. Dwi […]

The post Bywyd ar ôl colli plentyn – Delyth Jones-Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Derbyniad newydd David Jones

Ar 21 Tachwedd 2019, gyda chymorth hael Cyfeillion y Llyfrgelloedd Cenedlaethol, llwyddodd y Llyfrgell Genedlaethol i brynu mewn arwerthiant grŵp bychan o lythyrau gan yr […]

The post Derbyniad newydd David Jones appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen