Archif Dyddiol: 4 Chwefror 2020

fel y moroedd : ffenestr

Hoffwn i ffenestr sydd yn wynebu’r dwyrain. Does gan fy nhŷ ddim ffenestri ar y wal ddwyreiniol yn anffodus. Dw i’n deffro’n gynnar yn naturiol wrth heneiddio; byddai’n braf medru gweld y wawr o’r ystafell wely.  Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cymorth mewn cyfyngder

Stori fach yn y Radio Times heddiw am nofel newydd gan yr awdur Gwyddelig John Banville (neu ‘Benjamin Black’), seiliedig ar si – a hynny’n unig – fod y ddwy Dywysoges ifanc, sef y Frenhines a’i chwaer, wedi treulio rhai misoedd o’r Ail Ryfel Byd yn llochesu ar ystad yng nghefn gwlad Iwerddon. Yr oedd […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Gwaith yn cychwyn ar Ganolfan Iaith Gymraeg Sir Ddinbych

Yn dilyn penodiad llwyddiannus y contractwr adeiladu TG Williams, mae’r gwaith bellach wedi cychwyn ar safle’r ganolfan Gymraeg newydd a fydd yn cael ei lleoli o fewn yr hen adeilad bloc gwyddoniaeth ar safle Ysgol Glan Clwyd. Mae’r cynllun wedi’i ariannu gan grant cyfalaf addysg cyfrwng Cymraeg Llywodraeth Cymru a chyllid cyfalaf ar gyfer darpariaeth […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -cawod o adar

Bu cryn son yn ddiweddar am ddrudwennod a farwodd mewn amgylchiadau dirgel ym Môn; dyma ddarn difyr gan Steffan ab Owain, a ymddangosodd yn rhifyn Mawrth 2012:

Tybed faint ohonoch sy’n cofio gweld neu ddarllen am y gawod o adar a syrthiodd yn farw i … Parhau i ddarllen