Archif Dyddiol: 7 Chwefror 2020

cymraeg – gwallter: Llangeitho mewn lluniau

Digwydd bod yn Llangeitho y dydd o’r blaen, ac yn y pentrefan gerllaw, Capel Betws Lleucu.  Pentref digon tawel yw Llangeitho heddiw, ac fe welais neb bron ar y strydoedd.  Ond ganrif a hanner yn ôl roedd pethau’n wahanol: llawer mwy o bobl yn byw a gweithio yn yr ardal, llawer mwy o Gymraeg i’w […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fel y moroedd 2020-02-07 17:51:00

Roeddwn i’n chwilio ar y we am gwpan arall i fwynhau fy amser coffi, ond doedd dim wedi taro deuddeg. Yna, des i ar draws crochenwaith Pwylaidd. Dyna fo. Roeddwn i ar fin archebu un, ond wedi gweld y byddai’r gost gludiant ar yr un fath ar gyfer y nwyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : fel y moroedd 2020-02-07 17:51:00

Roeddwn i’n chwilio ar y we am gwpan arall i fwynhau fy amser coffi, ond doedd dim wedi taro deuddeg. Yna, des i ar draws crochenwaith Pwylaidd. Dyna fo. Roeddwn i ar fin archebu un, ond wedi gweld y byddai’r gost gludiant ar yr un fath ar gyfer y nwyd… Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Chwefror 2020

01/02/20              Derbyniad Diodydd a Chyngerdd efo’r ‘Alarm’ yn Venue Cymru, Llandudno
02/02/20              Taith Gerdded ‘Walk of Hope’ o Venue Cymru i Pier Llandudno
06/02/20              Ymweld â Mrs Beti Watson ar dathlu ei benblwydd yn 105 o… Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2020

14/01/20              Seremoni Ddinasyddiaeth, Rhuthun 15/01/20              Ymweld â Mr Reg Perrett ar dathlu ei benblwydd yn 100 oed, Rhuthun 27/01/20              Lansiad Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, Y Rhyl 31/01/20              Noson Dathlu Gweithgaredd Cynnig yn Theatr Twm O’r Nant, Dinbych Julie Harris (Cyflawnydd Benywaidd y Flwyddyn 2019)  yn y llun gyda Nathan Jones, Rheolwr Cynnig; Neil Holland (Cyflawnydd Gwrywaidd […] Parhau i ddarllen

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Rhagfyr 2019

05/12/19              Ymweliad Cyngor Ysgolion Ysgol Pant Pastynog i Neuadd y Sir, Rhuthun 10/12/19              Dathliad y Nadolig – Gwasanaeth Carolau Sir Ddinbych, Ddinbych 14/12/19              Digwyddiad Codi Pres Vale of Clwyd MIND . Y Rhyl 15/12/19              Cyngerdd Nadolig Elusennol wedi’i drefnu ar y cyd rhwng Cadeirydd Sir y Fflint ac Uchel Siryf Clwyd, Yr Wyddgrug 20/12/19              Seremoni […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Mae’n Ddydd Miwsig Cymru heddiw, sef digwyddiad blynyddol sy’n cael ei ddathlu ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg. Eleni, mae aelodau staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bachu ar y cyfle i ymuno â Dydd Miwsig Cymru, fel rhan o’n hymrwymiad parhaus i hyrwyddo’r Gymraeg ar draws y sefydliad. Rydyn ni wedi bod yn … Continue reading Dathlu Dydd Miwsig Cymru Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Y Llychlynwyr yn Llenyddiaeth Gymraeg Ganoloesol

  Pobl mordwyol oedd y Llychlynwyr a ddaeth i Ynysoedd Prydain rhwng tua’r 8fed a’r 11eg ganrif, yn bennaf o Norwy a Denmarc yn Sgandinafia. […]

The post Y Llychlynwyr yn Llenyddiaeth Gymraeg Ganoloesol appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Potel ddŵr Sam Warburton: arf dirgel pennaf Cymru?

Lleu Bleddyn sy’n pwyso a mesur cyfraniad Sam Warburton i dim Cymru Parhau i ddarllen